Meny

NTNUs Kunstpris

NTNU Kunstpris på 20.000 kroner skal deles ut til en kunstner som har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim eller annen utdanning fra NTNU. Prisen setter søkelys på det viktige samspillet mellom universitetet og kunstmiljøene i Trondheim, og har en intensjon om å koble de to fagmiljøene i byen sterkere sammen.

Mottaker av NTNUs Kunstpris 2023 er blitt valgt ut av Felix Gmelin, professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og juryrepresentant Daniel Vincent Hansen.

Prisen tildeles Veslemøy Lilleengen for verket «Fane for Maren Selanger» (2023), og ble delt ut av Sara Brinch, dekan ved Fakultet for arkitektur og design – NTNU.

«Fane for Maren Selanger» (2023). Foto: Susann Jamtøy / Trøndelagsustillingen

NTNUs Kunstpris for dette året tildeles et kunstverk som utmerker seg ved sin gjennomgående presisjon og oppriktighet. Kunstverket skiller seg ut og har en sterk tilstedeværelse ved å være overbevisende i sin form, konsept og budskap. Slik kan kunstverket alene formidle sin betydning og berøre betrakteren uten nødvendigheten av å bli forklart, eller plassert i en større sammenheng.

Kunstverket bærer med seg en lokalhistorie som utfolder seg både gjennom historien omkring verket, og selve objektet. Dette er en fortelling som er dypt personlig, samtidig som den berører vår kollektive hukommelse.

Veslemøy Lilleengens kunstverk «Fane for Maren Selanger» kan se ut som noe du ville funnet i en gammel Fretex-pose, hvilket faktisk også er tilfelle, men det rommer også så mye mer. Kunstverket viser en oppriktighet ved å presentere seg selv uten forsøk på å være noe annet enn det er. De tilfeldig oppdagede tekstilene henger foran oss, forvandlet om til noe nytt. De har tatt form som en vag fane, laget for å ære personen som en gang eide dem. Ja, historien bak verket hyller Maren Selanger.

Dette gjør verket selv også – men i en stil som får oss til å fundere over hvordan fru Selanger selv ville ha oppfattet det om hun hadde sett verket – fordi verket definitivt ikke ligner broderiene hun selv produserte i sin tid.

Dette er politisk kunst på sitt beste: kunstverket er konsekvent, men gir rom for tolkning ved å involvere oss som betraktere i språklige og visuelle motsetninger, og fremfor alt, har det potensiale for tvil, forvirring og feiltrinn…

For denne presise og subtile framstillingen, eller spøken om du vil, ønsker vi å anerkjenne Veslemøy Lilleengen med NTNUs Kunstpris 2023.

– Felix Gmelin og Daniel Vincent Hansen

Veslemøy Lilleengen mottok blomster under åpningen hos Nils Aas Kunstverksted. Foto: Amalie Marie Selvik / Trøndelag senter for samtidskunst

NTNU Art Prize
The NTNU Art Prize goes to an artist with education from NTNU (Norwegian University of Science and Technology). The prize winner receives a grant of NOK 20.000. The award aim to highlight the important interaction between the university and the artist community in Trondheim.

The recipient of the NTNU Art Prize 2023 has been selected by Felix Gmelin, professor at the Trondheim Academy of Fine Art, NTNU, and jury representative Daniel Vincent Hansen.

Prize recipient is Veslemøy Lilleengen for her work «Fane for Maren Selanger» (2023), and was presented by Sara Brinch, the dean of the Faculty of Architecture and Design – NTNU.

Tidligere mottakere av NTNUs kunstpris: