Meny

Debutantprisen

Kandidater til Trøndelagsutstillingens Debutantpris er kunstnere som deltar på utstillingen for første gang. Prismottakeren får et stipend på kr. 10.000, og prisen er generøst støttet av Østerlie Kunst og Farve AS.

Mottakeren av Debutantprisen i tilbys i tillegg utstillingsplass ved K-U-K. Kjell Erik Killi Olsen har i over 20 år vært en viktig støttespiller og samarbeidspartner for Trøndelagsutstillingens gjennom utdeling av Kritikerprisen. Nå vil han også bidra til å løfte frem unge kunstnerskap gjennom å utvide samarbeidet.

Debutant Award

The Debutant Award is given to one of the artists who participate in the exhibition for the first time. The intent of the award of 10.000 NOK is to bring recognition and awareness to emerging artists. The award is supported by Østerlie Kunst og Farve AS. 

The selected artist will be given the chance to exhibit at K-U-K. Kjell Erik Killi Olsen has for over 20 years given his support for emerging artists through his collaboration with Trøndelagsutstillingen, and offer the Debutant Award-winner a possibility to exhibit at K-U-K, one year after being granted the award.

Siste års mottakere av Debutantprisen: