Meny

Debutantprisen

Kandidater til Trøndelagsutstillingens Debutantpris er kunstnere som deltar på utstillingen for første gang. Prismottakeren får et stipend på kr. 10.000, og prisen er generøst støttet av Østerlie Kunst og Farve AS.

Mottakeren av Debutantprisen i tilbys i tillegg utstillingsplass ved K-U-K neste år. Kjell Erik Killi Olsen har i over 20 år vært en viktig støttespiller og samarbeidspartner for Trøndelagsutstillingens gjennom utdeling av Kritikerprisen. Nå vil han også bidra til å løfte frem unge kunstnerskap gjennom å utvide samarbeidet.

Prisen ble delt ut av styreleder for Trøndelag Bildende Kunstnere, i samarbeid med K-U-K ved Cathrine Hovdal Vik. Utvelgelsen ble utført av Linn Halvorsrød fra kunstfaglig råd i TBK, sammen med Cathrine Hovdahl Vik.

Mottaker av Debutantprisen 2023 er fotograf Håkon Sandmo Karlsen for sin video «Fieldnotes: the recreational fields» (2022).

Prisen er støttet av Østerlie Kunst og Farve AS.

Håkon Sandmo Karlsen. Foto: Monica Anette Svorstøl / Trøndelagsutstillingen

Den to og et halvt minutt lange filmen grenser mellom det poetiske og absurde. Verkets tittel underbygger handlingen. Det er notater om hvordan idrettsanlegg endres til skulpturelle landskap om natten. Enkeltelement som et fotballmål fremstår som noe annet når mørket faller på.

Uttrykket er rent og klart og det oppstår hurtig kontakt mellom verk og betrakter. Vi suges inn i en poetisk vandring gjennom et skulpturlandskap. Verket synes å være blottet for påtatthet og jåleri. Det fremstår som en redelig og ærlig beretning hvor verden sees med naive, men observante øyne. Det vitner om at kunstneren har evnen til å se ting på nye måter. Han besitter et utviklet blikk og et godt øye for detaljer.

Det å kombinere film, stillbilder og lyd gir en god dynamikk i verket. Oversettelsen er et uventet og morsomt grep som gir kunstverket en ekstra dimensjon. Det er teknisk godt utført og viser at Håkon Sandmo Karlsen er en dyktig fotograf og kunstner.

– Line Halvorsrød og Cathrine Hovdal Vik

Debutant Award

The Debutant Award is given to one of the artists who participate in the exhibition for the first time. The intent of the award of 10.000 NOK is to bring recognition and awareness to emerging artists. The award is supported by Østerlie Kunst og Farve AS. 

The selected artist will be given the chance to exhibit at K-U-K. Kjell Erik Killi Olsen has for over 20 years given his support for emerging artists through his collaboration with Trøndelagsutstillingen, and offer the Debutant Award-winner a possibility to exhibit at K-U-K, one year after being granted the award.

The award was presented by the head of Trøndelag Visual Artists, in collaboration with Cathrine Hovdahl Vik, K.U.K. The selection process was carried out by Linn Halvorsrød from TBK’s Artistic Council, together with Cathrine Hovdahl Vik.

The recipient of the Debutant Award 2023 is photographer Håkon Sandmo Karlsen for his video «Fieldnotes: the recreational fields» (2022).

The prize is supported by Østerlie Kunst og Farve AS.

Siste års mottakere av Debutantprisen: