Meny

NTNU Kunstpris
NTNU Kunstpris på 20.000 kroner skal deles ut til en kunstner som har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim eller annen utdanning fra NTNU. Prisen setter søkelys på det viktige samspillet mellom universitetet og kunstmiljøene i Trondheim, og har en intensjon om å koble de to fagmiljøene i byen sterkere sammen.

Mottaker av NTNUs Kunstpris 2022 ble valgt ut av Nabil Ahmed, professor ved Kunstakademiet i Trondheim, og tildelt Agnieszka Foltyn for sin tegning «Shadows» (2022).

Prisen ble delt ut av Marianne Skjulhaug, dekan ved Fakultet for arkitektur og design – NTNU.

(f.v.) Marianne Skjehaug og Agnieszka Foltyn. Foto: Susann Jamtøy / Trøndelagsutstillingen

«Shadows» representerer et landskap av forgjengelig hukommelse. Verket speiler opplevelser fra barndommen, minner fra avfotograferte landskap, og – bevisste eller ubevisste – minner fra de stedene hvor kunstneren har bodd. Slik som hos den franske filmskaperen Chris Marker, preger også minner fra barndommen denne kunstnerens verk. Selv om bildene kommer fra personlige hendelser, snakker «Shadows» til oss om en universell opplevelse, om det paradoksale forholdet vi har til bilder, hukommelse, tid og forgjengelighet. Bilder kan hjelper oss å huske, men leder oss også til opplevelsen av å glemme. Begge prosessene vekkes til live i selve fremstillingen av kunstverket, og i tegningenes materialitet. Hverdagslige minner er som skygger som dannes av solens refleksjoner på vannet, møysommelig skapt ved å fjerne lag av grafitt på papir. Resultatet er bølgende gråtoner og estetisk sublime drømmeaktige krusninger.

– Nabil Ahmed, Professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU

NTNU Art Prize
The NTNU Art Prize goes to an artist with education from NTNU (Norwegian University of Science and Technology). The prize winner receives a grant of NOK 20.000. The award aim to highlight the important interaction between the university and the artist community in Trondheim.

The recipient of NTNU’s Art Prize 2022 was selected by Nabil Ahmed, professor at the Trondheim Academy of Fine Art, and awarded to Agnieszka Foltyn for her drawing «Shadows» (2022).
The award was presented by Marianne Skjulhaug, Dean at the Faculty of Architecture and Design – NTNU.

“Shadows” represents a landscape of imperfect memory. It is drawn from the lived experiences of childhood, memories of photographs of landscapes, and – whether consciously or unconsciously – memories of the different homes and places the artist lived. Following the film-maker Chris Marker, it is marked by images from the artist’s childhood. While drawn from personal events, “Shadows” speaks to us about a universal experience and the paradoxical relationship we have with images, memory, time and frailty – how images help us to remember but also leads us to the passages of forgetting. This process is evoked into the very making and materiality of the artwork. The most quotidian of memories – shadows left by the sun’s reflection on the water – are meticulously created by removing layers of graphite on paper. The resulting modulated tones and dream-like ripples are aesthetically sublime.

– Nabil Ahmed, Professor at the Trondheim Academy of Fine Art, NTNU

Tidligere mottakere av NTNUs kunstpris: