Meny

Kritikerprisen
Kritikerprisen skal løfte frem et kunstverk som utmerker seg kvalitetsmessig. Prisvinneren mottar et stipend på hele 50.000 kroner. Siden 2001 er utdelingen av Kritikerprisen gjort mulig i samarbeid med prispartner Kjell Erik Killi Olsen / Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K). Killi Olsen ønsker å fremme kunstnere som våger å utfordre seg selv og som ikke er redd for å trå ut i ukjente territorier.

Kritikerprisen 2022 ble delt ut av kritiker Maria Veie Sandvik og ble tildelt kunstner Sara Guldmyr for sin skulptur «En god tid» (2022).

(f.v.) Maria Veie Sandvik og Sara Guldmyr. Foto: Susann Jamtøy / Trøndelagsutstillingen

Critics Award
The Critics Award is given in recognition of an artist whose work demonstrates high artistic qualities. The prize winner receives a grant of NOK 50.000. Established in 2001 with generous support from the artist Kjell Erik Killi Olsen / Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K), the prize promotes artists who dare to challenge themselves. 

This year critic Maria Veie Sandvik was invited to select the winner, and prize receiver was artist Sara Guldmyr for her sculpture «En god tid» (2022).

Siste års mottakere av Kritikerprisen: