Meny

Debutantprisen

Kandidater til Trøndelagsutstillingens Debutantpris er kunstnere som deltar på utstillingen for første gang. Prismottakeren får et stipend på kr. 10.000, og prisen er generøst støttet av Østerlie Kunst og Farve AS.

Nytt for året 2022 er at mottakeren av Debutantprisen i tillegg tilbys utstillingsplass ved K-U-K høsten 2023. Kjell Erik Killi Olsen har i over 20 år vært en viktig støttespiller for Trøndelagsutstillingen og i år utvides samarbeidet.

Prisen ble delt ut av styreleder for Trøndelag Bildende Kunstnere, i samarbeid med K-U-K ved Cathrine Hovdal Vik, med formål å løfte fram unge kunstnerskap.

Mottakeren av Debutantprisen 2022 var Pål Lersveen for sin video «Hva heter det igjen når man skulle vært der 10» (2022).

Prisen er støttet av Østerlie Kunst og Farve AS. 

(f.v.) Cathrine Hovdal Vik, Pål Lersveen og Kalle Eriksson. Foto: Susann Jamtøy / Trøndelagsutstillingen

Debutant Award

The Debutant Award is given to one of the artists who participate in the exhibition for the first time. The intent of the award is to bring recognition and awareness to emerging artists. The award is supported by Østerlie Kunst og Farve AS. 

This year the selected artist for the Debutant Award will be given the chance to exhibit at K-U-K during autumn 2023. Kjell Erik Killi Olsen has for over 20 years given his support for emerging artists through his collaboration with Trøndelagsutstillingen, and now will now also offer the Debutant Award-winner a possibility to exhibit at K-U-K, one year after being granted the award.  

The prize winner receives a grant of NOK 10.000 and is awarded by the chairman of Trøndelag Bildende Kunstnere, in collaboration with K-U-K by Cathrine Hovdal Vik. 

The recipient of the Debutant Prize 2022 was Pål Lersveen for his video «Hva heter det igjen når man skulle vært der 10» (2022).

Siste års mottakere av Debutantprisen: