Meny

TBK-leder

Kjære utstillere og publikum!

Gratulerer med åpningen av den 38. Trøndelagsutstillingen!

Regionsutstillingen i Trøndelag representerer en viktig kontinuitet og viser et bredt spekter av hva som skjer blant kunstneriske stemmer med tilknytning til Trøndelag. På sitt beste er den en temperaturmåler og et barometer for gjeldende tendenser.

Et av de viktigste aspektene ved Trøndelagsutstillingen er den frie innsendelse. Det betyr at den er åpen for alle med kunstneriske ambisjoner som ønsker å vise verden hva de holder på med. Alle kan søke og bli antatt av jury på bakgrunn av sitt arbeide. Dette prinsipp er viktig å holde fast ved!

Det finnes i dag få arenaer hvor det er mulig for unge kunstnere å vise sine arbeider. Det er få steder hvor eldre kunstnere – som «holder stenhardt på greia si» utenfor alle trender, kan vise sin forskning og kunstneriske utvikling. Det finnes få steder som tar kunstnere som har gått livets skole og aldri satt sine bein på kunsthøgskolene -på lik linje med de med mastergrad.

Det er få utstillinger som ikke er gjennom kuratert: Hvor én kunstnerisk leder plukker ut og setter sammen de kunstnere vedkommende finner interessant, basert på den kjennskap en besitter. De fleste visningsrom har høy terskel og delvis lukkede dører.

I år er det kun én debutant blant 13 innjuryerte kunstnere. Vi gleder oss til å se hva disse 13 stemmene bringer med seg. Det er også et håp at flere debutanter vil søke seg til utstillingen i de kommende år, slik at vi fortsatt får inn nye stemmer.

En stund ble vi redd for utstillingens framtid. Sør-Trøndelag fylkeskommune ville slå sammen de fylkeskommunale midlene som det kunstnerstyrte Trøndelag Senter For Samtidskunst og Trøndelagsutstillingen har, med Kunsthall Trondheim. De ønsket ikke å finne friske midler for å få en kunsthall med internasjonal profil. Det ville vært en tragedie for byen og regionen.

Trøndelag bildende kunstnere har fra starten av vært veldig positiv til kunsthall i Trondheim og organisasjonens medlemmer har stilt med sin kunnskap til hjelp i arbeidet for å få en kunsthall. Men hele tiden har vi stått fast på det punktet at det ikke skal gå på bekostning av det kunstnerstyrte. Vi trenger flere arena og mer kunst. Ikke det å legge ned, for å starte nytt. I dag er vi glad for at fylkeskommunen har funnet midler fra annet sted – og at de både satser på kunsthall til regionen – samtidig som de har skjønt viktigheten av et kunstnerstyrt kunstsenter og en juryert regional utstilling med fri innsendelse!

Trøndelag bildende kunstnere vil framover forsterke Trøndelagsutstillingens forankring i begge trøndelagsfylkene: Vi ønsker å skape en dynamisk organisering som gjør at utstillingen kan utvikle seg i forhold til samtiden den opererer i, samtidig som den beholder kontinuitet og åpenhet.

Det vakre og viktige med Trøndelagsutstillingen er at den bejubler bredde, kvalitet, lav terskel og ytringsfrihet! Gratulerer!

Sissel M Bergh
styreleder
Trøndelag Bildende Kunstnere