Meny

Vedtekter for Trøndelagsutstillingen

Vedtatt på årsmøte i Trøndelag Bildende Kunstnere 11. mars 2021 og justert ihht.protokoll

§ 1 Målsetting

§ 2 Utstillingen

§ 3 Jury

over en like lang periode før de kan bli oppnevnt igjen. Alle jurymedlemmer skal ha medlemskap i NBK.

§ 4 Juryering

§ 5 Frakt og forsikring

§ 6 Endringer