Meny

Trøndelagsutstillingen

Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst. Utstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK).

Trøndelagsutstillingen blir arrangert som juryert kollektivutstilling og baseres på fri innsendelse av arbeider av kunstnere med tilknytning til Trøndelag. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, med maks. tre verk per søker.

Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon og andrejuryering med originalarbeider.

Juryen består av tre kunstnere med medlemskap i NBK. De sitter i to år av gangen. To jurymedlemmer har verv i TBK’s kunstfaglige råd det året arbeidet starter. Jurymedlem nummer 3 velges av TBK’s kunstfaglig råd i felleskap. Juryen har det kunstfaglige ansvaret for utstillingen.

I Norge er det fem årlige landsdelsutstillinger for billedkunst. Vestlandsutstillingen, Østlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen, Nordnorsken og Trøndelagsutstillingen. Alle landsdelsutstillingene har ulik oppbygning og struktur.

Adresse: Fjordgata 11, 7010 Trondheim
E-post: trondelagsutstillingen@gmail.com
Telefon: 73 52 49 10

Facebook + Flickr + Flickr 2015 – +