Meny

Historikk

Trøndelagsutstillingen ble første gang arrangert i 1977 med bl.a Håkon Bleken og Inger Sitter på listen over kunstnere som deltok. Den gang som nå var det kunstnerne selv (Trøndelag Bildende Kunstnere) som sto som arrangør, og Trøndelag Senter for Samtidskunst (dengang Trøndelag Kunstnersenter) som administrerte utstillingen.

I de første årene hadde Trøndelagsutstillingen tilholdssted i Trondhjems Kunstforenings lokaler. Senere ble utstillingen flyttet til Trøndelag Senter for Samtidskunsts lokaler på Kalvskinnet (gamle EC Dahls stiftelse) helt til senteret flyttet til Fjordgata 11, hvor det idag har tilholdssted.

Formålet med landsdelsutstillingen har vært at den skal ’vandre’. Det vil si at den skal vises flere steder rundt i regionen. På grunn av mangel på egnede visningslokaler i distriktet, har dette blitt løst ved å montere et utvalg av kunstverkene på løse vegger (220×140 cm), og transportert disse ferdigmontert, fra sted til sted, med kortere visningsperioder.

I 2007 ble det mye debatt rundt utstillingen, da juryen med hensikt valgte å anta bare 16 arbeider, som de monterte noe utradisjonelt i Trøndelag Senter for Samtidskunsts gallerirom. Dette ble gjort for å provosere og skape debatt bl.a rundt størrelsen på utstillingens  visningssteder. En endring var ønsket, og i 2008 ble det investert oppspart egenkapital for å gi den tradisjonsrike utstillingen et løft.

2008-utstillingen hadde hovedsted i ubåtbunkeren DORA1, mens TSSK ble brukt som utstillingsvindu for et performativt prosjekt. I 2008 ble det også vedtatt å endre statuttene til Trøndelagsutstillingen, antall medlemmer i juryen gikk bl.a fra fem til tre, og visningsperioden ble flyttet fra vår til høst. Det er også vedtatt at de løse veggene som tidligere har blitt brukt til å stille ut kunsten i distriktet, ikke lenger skal benyttes. Man skal heller jobbe for å finne gode nok visningslokaler, som gir arbeidene det rom de fortjener.

I 2009 var det første gang utstillingen ble vist om høsten, i lokaler på DORA1, og TSSK. Til åpningen i 2009 ble Trøndelagsutstillingens egen webside lansert, samt ny logo. Etter endt utstilling i Trondheim, reiste den til Steinkjer og Regimentsboligen/ Steinkjer kunstforening.

I 2010 ble utstillingen vist i Kulturbunker Dora i Trondheim og Nord-Trøndelag Fylkesgalleri i Namsos.

I 2011 ble utstillingen vist i Kulturbunker Dora og Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim, Galleri Hans i Brekstad og Levanger Kunstforening.

I 2012 var visningsstedene Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim og Steinkjer Kunstforening.

I 2013 var utstillingen i Trondheim todelt mellom Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems kunstforening, og reiste videre til galleriet i Oppdal kulturhus og Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos.

I 2014 var visningsstedene Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems kunstforening, Galleri Hans@Ørland Kultursenter og Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos.

I 2015 ble utsstillingen vist i Trøndelag Senter for Samtidskunst og Levanger kunstforening / LevArt