Meny

Jury

Juryen består av tre kunstnere med medlemskap i NBK. De sitter i to år av gangen. To jurymedlemmer har verv i TBK’s kunstfaglige råd det året arbeidet starter. Jurymedlem nummer 3 velges av TBK’s kunstfaglig råd i felleskap. Juryen har det kunstfaglige ansvaret for utstillingen.

Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon og andrejuryering med originalarbeider.

Jury 2019 – 2020:

Charlotte Rostad (TBK)

Barbro Maria Tiller (TBK)

Gabriel Johann Kvendseth