Jury

Trøndelagsutstillingens jury består av tre billedkunstnere som velges for to år av gangen av årsmøte i Trøndelag Bildende Kunstnere.

Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon og andrejuryering med originalarbeider.

Jury 2019 – 2020:

Charlotte Rostad (TBK)

Barbro Maria Tiller (TBK)

Gabriel Johann Kvendseth