Meny

NTNUs Kunstpris gikk i år til Tobias Liljedahl for videoinstallasjonen «Lofoten 2020» (2021). Utvelgelsen ble foretatt av Nabil Ahmed professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og utdelt under åpningen av den 45. Trøndelagsutstillingen av Leslie Jeanne Johnson, som også er professor ved Kunstakademiet.

Her er hans begrunnelse (NO/ENG):

Hvordan gjør man det kjente, ukjent og det ukjente, kjent? Som samfunn under pandemien har vi stått ansikt til ansikt med dette spørsmålet nesten daglig i måten vi forholder oss til hverandre, går på jobb og reiser, kort sagt hvordan vi lever sammen. Etter den tyske dramatikeren Bertolt Brecht er dette også et politisk ladet spørsmål som kunstnere har problematisert i lengre tid. Enten det er for å kritisere samfunnsnormer, eller for å diagnostisere symptomene på underliggende problemer på en leken, men seriøs måte.

Sommeren 2020 var Tobias Liljedahl på gjestekunstner opphold i Lofoten og tilbrakte tiden sin på å filme rundt om i Lofoten. Liljedahl klarer å fange stillheten som denne sommeren preger feriemålet som vanligvis er fylt med sommerturister. Videoinstallasjonen «Lofoten 2020» er blitt til et mangefasettert og særegent psykogeografisk verk. En essayfilm der kunstneren forteller om personlige erfaringer og sine observasjoner av menneskelig aktivitet i folketomme geografiske omgivelser flettes sammen med det majestetiske landskapet, og skaper en palimpsest av fravær.

Tobias Liljedahl behandler åpenhjertig noen av nåtidens aktuelle sosiale og politiske spørsmål, rundt den nye normalen for pandemien, biopolitikk og migrasjon, under dekke av å være en flâneur – en observatør. Mest av alt ønsker vi å lytte til Liljedahl mens hans kameraet tar oss til et visuelt rom han har skapt med presisjon, omsorg og humor som bare kunst er i stand til å produsere. «Lofoten 2020» er et enestående kunstverk som snakker til oss i en kompleks og motstridende tid. Det er derfor jeg tildeler han NTNUs Kunstpris for 2021.

Nabil Ahmed, professor ved Kunstakademiet i Trondheim – NTNU

Tobias Liljedahl har mottatt støtte til å produsere «Lofoten 2020» fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Norsk Fotografisk Fond.

ENG:

How to make the familiar, unfamiliar and the unfamiliar, familiar? As a society, we have come face to face with this question almost daily with the pandemic in the way we relate to one another, go to work and travel, in short how we live together. Following the German playwright Bertolt Brecht, it is also a politically charged question artists have been asking for a long time, whether it is to critique societal norms or to diagnose the symptoms of an underlying problem in playful but dead serious manner.

In the summer of 2020, Tobias Liljedahl spent hist time on an artist residency filming around Lofoten. Quite literally, he patiently captures the popular holiday destination that is usually bustling with summer tourists in its stillness. The resulting video installation “Lofoten 2020” is a meandering and distinct work of psychogeography and essay film where personal experiences, wry observations are juxtaposed with the majestic landscape, creating a palimpsest of absence.

Liljedahl candidly deals with some of the urgent social and political issues of the day, around the new normal of the pandemic, biopolitics, and migration, under the guise of a flâneur. Most of all we want to listen to Liljedahl as his camera takes us to a space he has created with precision, care and humor that only art is capable of producing.  “Lofoten 2020” is an outstanding artwork that speaks to these complex, contradictory, contemporary times for which he is awarded NTNU’s art prize for 2021.

Dr Nabil Ahmed, Professor, Visual Intervention at Trondheim Academy of Fine Art

f.v. Leslie Jeanne Johnson og Tobias Liljedahl. Foto: Monica Anette Svorstøl

NTNU Kunstpris
NTNU Kunstpris på 20.000 kroner skal deles ut til en kunstner som har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim eller annen utdanning fra NTNU. Prisen setter søkelys på det viktige samspillet mellom universitetet og kunstmiljøene i Trondheim, og har en intensjon om å koble de to fagmiljøene i byen sterkere sammen.

NTNU Art Prize
The NTNU Art Prize goes to an artist with education from NTNU (Norwegian University of Science and Technology). The prize winner receives a grant of NOK 20.000. The award aim to highlight the important interaction between the university and the artist community in Trondheim.

Tidligere NTNU-kunstnere: