Meny

Kritikerprisen i 2021 ble tildelt Tobias Liljedahl for sitt verk «Lofoten 2020» (2021) og utvelgelsen ble gjort av kunstkritiker Øivind Storm Bjerke.

Her er hans begrunnelse:

Dette er et verk som utmerker seg gjennom å ha aktualitet, både i bruken av sitt medium, i sin form og sitt innhold. Kunstneren evner å smelte sammen kompleksiteten i materialet han tar for seg til å skape et verk som har en enkel, slående og presist formulert helhet. Det er en betydelig kunstnerisk prestasjon når vi tenker at dette er et verk som utmerker seg som et arbeid med mange lag:

Ett er knyttet til den materialundersøkende estetikken som har vært en hovedtrend i samtidskunsten de seneste ti år. I arbeidet fremkommer dette som en refleksjon over det fotografiske bilde og den fotografiske teknikken utlagt både visuelt og språklig med referanser til både kunsthistoriske og kulturhistoriske bilder. Samspillet mellom teksten som fremføres og bildene, munner ut i en foto – poetikk mer enn at det er tale om en belæring og didaktikk.

Et annet lag er knyttet til det visuelle uttrykket. Verket tar opp i seg en rik tradisjon for naturbilder som spenner fra bilderetorikken i det romantiske landskapsmaleri fra Caspar David Friedrich, Peder Balke, Kåre Tveter og Lars Lerin – for en nevnte en svensk kunstner som har tatt for seg det samme landskapet i Nord-Norge, som utforskes her.
Dette kunne lett bli for vakkert, hvis det ikke var for den dempede, tørre og nerdete teksten som fremføres uten patos, og som bidrar til å plassere arbeidet inn i en diskusjon om den antropocene vending i forståelsen av geologisk tid; det øyeblikk da mennesket har preget naturen i en grad som innleder en ny tidsalder.

En del av diskusjonen som følger av de utfordringer vårt begrep om natur møter idag, er knyttet til en diskusjon om sentrum og periferi. Her står bruken av natur sentralt, enten det dreier seg om det blikket som kunstneren retter mot naturen i hensikt å estetisere den, eller bruke og forbruke den. Drøftingen av menneskets plass i naturen er et av de lag som inngår i verket og som knytter verket til å problematisere det å være kunstner med base i Trondheim under pandemien, som en del av et globalt kunstnerisk – fellesskap. 

Tildelingen imøtekommer også et ønske om å fremme en kunstner som våger å utfordre seg selv, som ikke er redd for å gå inn i uventede territorier. Hva som ligger i en slik formulering, blir ofte forbundet med et individuelt psykologisk innhold. Det strekker seg også ut mot individets relasjon til en større sammenheng; De to siste årene har vi stått overfor en utfordring som berører oss på det dypeste eksistensielle nivå gjennom Covid – pandemien.
Dette kunstverket tar opp denne problematikken eksplisitt på en måte som får frem kompleksiteten både på individnivå, politisk, sosialt og ikke minste geopolitisk. Denne kompleksiteten er behandlet av Tobias Liljedahl på en måte som bør gi «Lofoten 2020» en sentral plass i vår minnebank over denne tiden.

Øivind Storm Bjerke

f.v. Tobias Liljedahl og Øivind Storm Bjerke. Foto: Monica Anette Svorstøl

Tobias Liljedahl har mottatt støtte til å produsere «Lofoten 2020» fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Norsk Fotografisk Fond.

Kritikerprisen
Kritikerprisen skal løfte frem et kunstverk som utmerker seg kvalitetsmessig. Prisvinneren mottar et stipend på hele 50.000 kroner. Siden 2001 er utdelingen av Kritikerprisen gjort mulig i samarbeid med prispartner Kjell Erik Killi Olsen / Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K). Killi Olsen ønsker å fremme kunstnere som våger å utfordre seg selv og som ikke er redd for å trå ut i ukjente territorier.

Critics Award
The Critics Award is given in recognition of an artist whose work demonstrates high artistic qualities. The prize winner receives a grant of NOK 50.000. Established in 2001 with generous support from the artist Kjell Erik Killi Olsen / Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K), the prize promotes artists who dare to challenge themselves.