Meny

NTNU Kunstpris 2020

NTNUs Kunstpris gikk i år til Tommy Høvik og kunstverket «Collection 422» (2007-2017). Utvelgelsen ble foretatt av Felix Gmelin professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og utdelt under åpningen av den 44. Trøndelagsutstillingen av Dekan ved Fakultetet for arkitektur og design NTNU, Fredrik Shetelig.

Her er begrunnelsen (nor/eng):

Minner fra en svunnen teknologi? En død teknologi? En annen tid? En tidskapsel for å utforske verdensrommet? 422 CD-er ble begravd i en tung metallboks og senket i Trondheimsfjorden på 47 meters dyp i 2007. Det er ingen som har CD-er lenger. De eldes og antas å vare i cirka 25 år. Kan vi åpne denne jernboksen og gjenoppleve Tommy Høviks liv og musikk fra 2007 og bakover? Kan disse CD-ene avspilles nå? Nei. Denne boksen er lukket. Den er en grav, på samme måte som Braco Dimitrijevićs nesten like tunge Carrara-marmor-stein i Sarajevo er det. Hans stein bærer inskripsjonen: «Under denne stein ligger ett monument over ofrene for krigen og den kalde krigen». Tommy Høviks boks er en slags gravstein.

Gravsteiner kan vi alle relatere til. For Tommy Høvik handler hans gravstein om hans mors alt for tidlige død og om hans 17-årige fetter som ble drept på Utøya, om tanker og erfaringer han som student hadde med Edvard Munch og Munchs idéer om psykoanalyse og rus. For oss andre er denne boksen ett arbeid som går langt videre utover kunstnerens egne intensjoner. I Tommy Høviks gravstein ser vi et sted hvorpå vi kan projisere vår egen sorg og vår egen følelse av tap. Tommy Høviks tunge boks er en minnestein vi alle kan ta del i.

For sin sensibilitet og omtanke angående hvordan han skal gjøre sitt arbeid allmenngyldig, tildeles Tommy Høvik NTNUs kunstpris 2020.


Memories of an obsolete technology? A dead technology? Another era? A time capsule for exploring the universe? In 2017, 422 CDs were buried in a heavy metal box and sunk into the fjord Trondheimsfjorden at a depth of 47 meters. Nobody keeps CDs any longer. They get old and supposedly only lasts for about 25 years. Can we open this iron box and re-experience Tommy Høvik’s life and music from 2007 and earlier? Can these CDs be played now? No. This box is closed. It is a tomb, just like Braco Dimitrijević’s almost equally heavy Carrara marble stone in Sarajevo. Dimitrijević’s stone has the following words inscribed: «Beneath this stone lies a monument commemorating the victims of the war and The Cold War». In a similar way, Tommy Høvik’s box is a kind of gravestone.

All of us can all relate to gravestones. For Tommy Høvik his gravestone relates to the much too early demise of his mother and to his 17-year-old cousin who was killed at Utøya, to thoughts and experiences he had as a student with an interest in Edvard Munch and Munch’s ideas on psychoanalysis and intoxication. For the rest of us, this box is a work with a significance that extends much further than the artist’s own intentions; we see an object onto which we may project our own sorrow and our own feeling of loss. Tommy Høvik’s heavy box is a monument of which we can all make use.

For his sensibility and reflections on how to give his work universal relevance, Tommy Høvik is awarded NTNU’s Art Prize for 2020.

Felix Gmelin og Barbro M. Tiller


f.v: Tommy Høvik og Fredrik Shetelig. Foto: Foto: Monica Anette Svorstøl

 

 

NTNU Kunstpris på 20.000 kroner skal deles ut til en kunstner som har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim eller annen utdanning fra NTNU. Prisen setter søkelys på det viktige samspillet mellom universitetet og kunstmiljøene i Trondheim, og har en intensjon om å koble de to fagmiljøene i byen sterkere sammen.

NTNU Art Prize
The NTNU Art Prize goes to an artist with education from NTNU (Norwegian University of Science and Technology). The prize winner receives a grant of NOK 20.000. The award aim to highlight the important interaction between the university and the artist community in Trondheim.