Meny

Debutantprisen 2020

Årets Debutantpris gikk til Veslemøy Lilleengen og kunstverket «Jordtanker» (2019-2020). Utdelingen ble foretatt under åpningen av den 44. Trøndelagsutstillingen av Kalle Eriksson, styreleder i Trøndelag Bildende Kunstnere – TBK.

Her er hans begrunnelse (nor/eng):

Vi kjenner Veslemøy Lilleengens’s prosjekt hvor hun portretter folk via deres urin og en kjent fargeprosess som gir unike og ulike nyanser av indigo blått.

I dette prosjektet foredler hun jord som blir et dokument og portrett av ulike steder. På samme måte har kunstnere arbeidet med sine pigmenter, jordfarger som tierra sienna, umbra, okra, kassel brun, grønn jord Cyprisk-umbra.

Jord og leire tatt ut av sin sammenheng blir gjennom bindemiddel og lys, foredlet og framkalt. «Jordtanker», er kuler i størrelse med en hånd. Der mull-svart, fet, skrinn, leire-jord er begrep som hadde betydning for gårdbrukeren, beskriver Veslemøy den nærmest meditative prosessen der tiden, hånden, tanken, tilstedeværelsen, omsorg og minner blir del av handlingen, og gjennom å sile og bygge den fra grovere til finere polerte lag ytterst er hånden og tanken med på å fremkalle perfekte kloder av jord.

Hverdagen skitt og lort som vi forsøker å børste vekk, blir forvandlet til vakre konsentrasjoner av tid og sted i sine uendelige sfærer.


From earlier on, we know one of Veslemøy Lilleengen’s former art projects where she portrays people via their urine and a well known dying process which gives unique and different shades of indigo.

In Lilleengen’s present project she refines soil which becomes a document and a portrait of different places.

In a similar way, other artists have worked with their colour pigments, earth colours like terra sienna, umber, ochre, Kassel brown, Cyprus umber green. By means of a binder and light, soil and clay removed from their context become refined and developed.

“Jordtanker”, (i.e. Earth Thoughts) are spheres the size of a hand. The terms black, fat, meagre or clay soil used to be important to the farmer for practical reasons. Veslemøy, on the other hand, describes the almost meditative process where time, the hand, reflections, presence, care and memories become part of a process. By sifting and shaping, refining from coarser to more fine-grained, polished surface layers, the hand and the mind contribute to bringing into being perfect globes of soil.

The dirt and dust of everyday life that we try to brush away, is transformed into distilled time and space, beautiful in their endless spheres.

Kalle Eriksson


F.v: Veslemøy Lilleengen og Kalle Eriksson. Foto: Monica Anette Svorstøl

 

Kandidater til Trøndelagsutstillingens Debutantpris er kunstnere som deltar på utstillingen for første gang. Prisvinneren mottar et stipend på kr. 10.000. Prisen deles ut av styreleder for Trøndelag Bildende Kunstnere med formål å løfte fram unge kunstnerskap.

Debutant Award
The Debutant Award is given to one of the artists who participate in the exhibition for the first time. The intent of the award is to bring recognition and awareness to emerging artists. The prize winner receives a grant of NOK 10.000 and the prize is awarded by the chairman of Trøndelag Bildende Kunstnere.

This year the prize is made possible by;