Meny

Kritikerprisen 2020

 

Årets Kritikerpris gikk til Hasan Daraghmeh for videoverket «The Door» (2020), og ble utdelt under åpningen av den 44. Trøndelagsutstillingen av kunstkritiker Susanne Christensen.

Her er hennes begrunnelse (nor/eng):
I Hasan Darargmehs værk «The Door» (2020) udfoldes to modsatrettede bevægelser. Først en repetetiv invation: Lyset som invaderer mørket når en dør pludselig åbnes og en person træder ind. Billede og lyd følger rytmisk hinanden mens den hjerteslagskorte optagelse langsomt spreder sig over skærmen. Et underligt hus opbygges bestående af helt ens åbne dører.

Med en lige så insisterende rytme skifter vi snart til den modsatte fortælling om døren som lukkes igen. Det underlige hus forsvinder smæk for smæk indtil vi er tilbage på bar mark eller i et mørkt rum, eventuelt på et mørkt kontinent. Værket er hypnotiserende og griber fat i tilskueren på samme måde som en popsang med et omkvæd som invaderer hjernen eller som en gif eller et meme som går viralt på sociale medier.

Værket fylder også udstillingsrummet med denne både traumatiske og håbefulde lyd af døren som smækker og åbnes. Det er min oplevelse at værket bliver hos mig længe; bevidstheden bliver ved med at generere spørgsmål, tanker og associationer til dette værk som fungerer på mange planer på samme tid. Dette forbinder jeg med kunstnerisk kvalitet; værket bevirker en tankeekspansion, i dette tilfælde på en potentielt ubehagelig måde. Jeg kan ikke ryste det af mig så let. Der er et mareridtsagtigt moment til stede, selvom værket kan siges at beskrive noget nok så trivielt og universelt.

Det kan være en fræk måde at bede dig gå: «Don’t let the door hit you on the way out.» Et sarkastisk udtryk: «Vær snill at lukke døren efter dig når du går.» Eller lyden af den smækkende dør kan vække mindet om en kær person som forlod dig. Modsat kan venner, kollegaer og … ja, staten med eftertragtede rettigheder, have en døråbnende funktion, være med til at åbne nye muligheder for os.

Der er mange gode værker på årets Trøndelagsutstilling, valget har ikke været nemt, men jeg glæder mig over at jeg kan tildele kritikerprisen til Hasan Daraghmeh og værket «The Door» (2020).


In this work two opposite movements unfold. First a repetitive invasion: Light invades darkness as a door is suddenly opened and a person enters the room. Image and sound follow one another rhythmically while the short sequence, at the pace of a heart beating, slowly spreads across the screen. A strange house takes shape consisting of identical open doors. Soon we are presented with the opposite story, the story of a door closing, accompanied by an equally insistent rhythm. The strange house disappears one slam at the time until we are back on the bare ground or in a dark room, or possibly on a dark continent.

The work is mesmerizing and grabs hold of the spectator like a popsong with a refrain that invades the brain, or like a gif or a meme which goes viral on social media. The work also fills the exhibition space with a sound which is simultaneously traumatic and hopeful: The sound of a door which is slammed shut and opened. In my experience, the artwork stays with you for a long time; my mind continues to generate questions, thoughts and associations to this work which operates on many levels at the same time. As I see it, this quality is linked to artistic quality; the artwork induces a thought expansion, in this case in a potentially unpleasant way. It is not easily dispelled from one’s mind. There is a nightmarish element present even though the work may be said to describe something fairly trivial and universal. It may be a cheeky way of asking you to leave: «Don’t let the door hit you on the way out.» A sarcastic expression: «Please close the door behind you when you leave.» Or the sound of a shutting door may call to mind the memory of a loved one who left you. On the other hand, friends, colleagues and even the state, with its desirable rights, may be instrumental to opening up doors for us, providing new possibilities. There are many good works at this year’s Trøndelagsutstilling, so it has not been an easy choice, but I’m happy to present the critic’s prize to Hasan Daraghmeh and his work «The Door» from the current year of 2020. Congratulations!

Susanne Christensen

f.v: Hasan Daraghmeh og Susanne Christensen Foto: Monica Anette Svorstøl

Kritikerprisen skal løfte frem et kunstverk på årets utstilling, som utmerker seg kvalitetsmessig. Prisvinneren mottar et stipend på 50.000 kroner. Siden 2001 er utdelingen av Kritikerprisen gjort mulig i samarbeid med prispartner Kjell Erik Killi Olsen / Kjøpmannsgata Ung Kunst AS. Killi Olsen ønsker å fremme kunstnere som våger å utfordre seg selv og som ikke er redd for å trå ut i ukjente territorier.

Critics Award
The Critics Award is given in recognition of an artist whose work demonstrates high artistic qualities. The prize winner receives a grant of NOK 50.000. Established in 2001 with generous support from the artist Kjell Erik Killi Olsen / Kjøpmannsgata Ung Kunst AS, the prize promotes artists who dare to challenge themselves.