Meny

Kritikerprisen

Hvert år inviterer Trøndelagsutstillingen en profilert kunstkritiker til å velge ut kritikerprismottakeren blant kunstnere som deltar i årets utstilling. Det er kritiker og redaktør Marit K. Flåtter som fikk oppgaven å dele ut årets kritikerpris til en av de 32 kunstnere/kunstnerduoer som er med på utstillingen. Kritikerprisen som består av en plakett og et stipend på kr. 50.000 ble tildelt Randi Annie Strand for verket Arabesk (film). Arbeidet vises mot Fjordgata og kan ses døgnet rundt fra utsiden.

Marit K. Flåtter begrunner sitt valg slik:

Mottaker av årets kritikerpris har levert et verk som består av flere teknikker og uttrykk. Arabesk (film) av Randi Annie Stand er både et lydløst videoarbeid og bøker uten ord. Verket er en intellektuell lek og samtidig en formmessig prestasjon.

Arabesk er altså uten et verbalt språk, men kommuniserer likevel, eller kanskje derfor på alle språk. Det enkle, men svært forseggjorte arbeidet, basert på et innfløkt samspill mellom uendelige variasjoner av geometriske former, henter også tittel herfra; «Arabesk» er, som kanskje noen vet, benevnelsen på en type ornamentikk brukt i mange kulturer, men som særlig er kjent fra islamsk kunst, hvor avbildningen av personer og andre levende vesener var forbudt.

I tillegg til de overnevnte egenskapene knyttes derfor dette verket assosiativt til ytrings- og bildekultur: Hva man kan uttrykke, hva man får lov til å framstille, eller signalisere. Og hvordan man kommuniserer. Det lydløse og nonverbale Arabesk sine formale kvaliteter ligger også i måten denne over tusen år gamle metoden gjenbrukes og fornyes. Randi Annie Strand har laget et sjeldent godt arbeid som krever sammensatte ferdigheter innenfor kunstfaget.

Randi Annie Strand (f. 1962) er født og oppvokst i Ytre Namdal og bor og arbeider i Oslo. Er utdannet fra Høgskolen for Kunsthandverk og Design, hovedfag i grafikk i -92, og Kunstakademiet i Lisboa.

www.randistrand.no

Utdeling av kritikerprisen er gjort mulig av støtte fra: