Meny

TBK-lederens åpningstale

Åpningstale 17. september 2016
«Fortid møter samtid», Trøndelagsutstillingens jubileumsutstilling
Ellen Sofie Griegel, styreleder i Trøndelag Bildende Kunstnere

Hei og hjertelig velkommen til åpning av jubileumsutstillingen «Fortid møter Samtid» her på Trøndelag Senter for Samtidskunst. Iår markerer vi at det er 40 år siden tradisjonen med å avholde en årlig landsdelsutstilling i Trøndelag startet.

Trøndelagsutstillingen ble opprettet av Trøndelag Bildende Kunstnere, samtidig som TSSK ble etablert. Bakteppet her var Kunstneraksjonen på 70-tallet. Målet med kunstneraksjonen var blant annet å sikre kunstens frihet, kunstnerens ytringsfrihet, frihet til å se den kunst man vil og friheten til å se kunsten i ulike sammenhenger. Trøndelagsutstillingen eies av TBK og er en av fem landsdelsutstillinger i Norge. Den har kunstnerstyrt formidling som bærende prinsipp. Selve fundamentet i utstillingen er fri innsendelse og at det er en fagfelle-jury som velger ut arbeidene som deltar.

Mens TBK sikrer utstillingens kunstfaglige kvalitet gjennom juryen som er valgt på årsmøtet, har TSSK det administrative og praktiske ansvaret for gjennomføringen. Slik har det vært fra starten i 1976, dette samarbeidet fungerer godt og vil fortsette i årene som kommer.

Fra begynnelsen har det administrative arbeidet med utstillingen vært knyttet til én person. Trøndelagsutstillingen er en ønsket utstilling og vi i TBK jobber kontinuerlig både for å forbedre og styrke den. Som en del av dette arbeidet vil den fra og med neste år gå fra å være ansvaret til én produsent- til å bli en produksjon på lik linje med alle de andre utstillingene her på senteret. Det innebærer at hele staben kommer til å jobbe sammen, og at de ulike arbeidsoppgavene blir fordelt på den måten som er mest hensiktsmessig ift. ressursbruk og kompetanse. Vi har tro på at denne endringen på produksjonssiden vil være med på å løfte utstillingens kvalitet og gjøre den rustet til 40 nye år!

Årets jury har bestått av Erlend Leirdal, Kjetil Kausland, Helga Bøe og Ingunn Ystad.

Trøndelagsutstillingen er 40 år og juryen har valgt å markere jubileet, ved å presentere to seperate utstillinger. Én juryert del og én kuratert del. Den juryerte utstillingen vises i Galleri KIT, hvor det vil bli åpning senere idag. Håper at alle som er her, også tar turen bort dit etterpå.

Med utstillingen «Fortid møter Samtid» her på TSSK, har juryen har hatt et ønske om å trekke frem verk av 6 kunstnere som alle har vært med å definere sin tidsepoke og som hver på sin måte representerer Trøndelagsutstillingens historie. Vi har Lars Tiller, Kjell Erik Killi Olsen, Gerard Siler, Elisabeth Harr, Talleiv Taro Manum og Ane Mette Hol.

I tillegg har juryen valgt å løfte frem seks yngre kunstnere ved å invitere dem til å produsere nye verk, som kommenterer hvert sitt historiske kunstverk. Øyvind Sørfjordmo, Marius Amdam, Tore Reisch, Monicka Mørch, Sissel Bergh og Anders Solberg tok tak i denne utfordringen med entusiasme og frie tøyler, resultatet ser vi rundt oss her.

Gjennom dialog på tvers av generasjoner, tilhørighet, uttrykk og teknikker kan det knyttes bånd mellom samtid og fortid.

Jeg vil påstå at et viktig stikkord for Trøndelagsutstillingen som helhet er nettopp dialog.

Sammensatt av de latinske ordene dia og log, betyr ordet hovedsakelig en samtale mellom to eller flere personer. En dialog er ofte en løpende meningsutveksling for å skape forståelse og for å utjevne motsetninger. Dialog er en samtale hvor målet er å forstå den andre. Det forutsetter både vilje til å lytte på flere plan og å være åpen for forandringer. Dialog kjennetegnes også ved gjensidig tillit og respekt for hverandres ulikheter.

Forutsetningen for denne utstillingen er i første omgang dialogen jurymedlemmene seg imellom, og deretter i arbeidet som følger med produksjonen. Men også i forholdet mellom den enkelte kunstner og verket som skal kommenteres, mellom historisk verk og nytt arbeid, mellom alle kunstverkene og galleri rommet, og til slutt mellom publikum og kunsten. I hvert møte og i hver dialog dukker det opp nye motsetninger, ny forståelse og det åpnes for nye perspektiv.

I likhet med vår hovedorganisasjon, Norske Billedkunstnere, jobber også TBK for å ivareta kunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser.

TBK jobber med å sikre den regionale forankringen og synliggjøre kunst og kunstnere her i Trøndelag. Trøndelagsutstillingen er ett av bidragene i dette arbeidet og vi ønsker at den skal skape økende interesse for samtidskunst og kunstnere blant publikum og offentlige myndigheter.

Jeg mener at Trøndelagsutstillingen på denne måten er et viktig bidrag til kunstlivet i regionen.

For mange uetablerte kunstnere er dette første steg inn på kunstscenen, og for mange publikummere er det første møte med samtidskunst. Utstillingen har bred appell og er unektelig populær, det ser vi på besøkstallene, som er de høyeste bland alle utstillinger som vises på TSSK gjennom året.

Jeg ønsker at vi fremover jobber for å utvikle utstillingens potensial, samtidig som grunnprinsippene om fri innsendelse, juryering og visning også utenfor Trondheim beholdes. Slik vil Trøndelagsutstillingen fortsette med å være en aktuell visnings arena for kunst i regionen, for etablerte og uetablerte kunstnere og for publikum. Gratulerer med 40 års jubileum.

Kjære jury, tusen takk for arbeidet dere har lagt ned de siste to år, og kjære alle utstillere – gratulerer så mye med utstillingsåpning!