Meny

Kritikerprisen

Hvert år inviterer vi en kunstkritiker til å velge ut kritikerprismottakeren blant kunstnere som deltar i årets utstilling. Det er journalist og kritiker Lars Elton som har foretatt valget i år. Kritikerprisen som består av en plakett og et stipend på kr. 50.000 ble tildelt Petra Dalström for verket Allting har en tyngd.

Lars Elton begrunner sitt valg slik:

«Det er alltid vanskelig å skulle velge bare én kunstner til en pris. Det er mange verdige kandidater på årets jubileumsutgave av Trøndelagsutstillingen. Flere av mine kandidater utmerker seg med en poetisk tilnærming, og det er én jeg ikke greide å komme utenom.

I et landskap der kampen om oppmerksomhet er knallhard kan det å være stille vise seg å være den beste strategien. For – når du først oppdager de små nyansene og den overraskende sammensetningen av ubetydelige elementer i dette kunstverket er ikke fascinasjonen langt unna. Først blir du kanskje oppmerksom på det mest iøynefallende elementet – en glasskule – og hvordan den spiller sammen med de øvrige elementene i den skulpturelle installasjonen.

Men det er når du oppdager de finstemte detaljene i de to andre delene i skulpturgruppen at du virkelig blir hektet. Den første spiller på spennet mellom tyngde og bevegelsens sprengkraft. De to andre er finstemte objekter som krever minimal påvirkning for å settes i bevegelse. I midten er en barbert fjær plassert i en plastilinaklump – så skjør, så skjør. Her er livets sårbarhet sterkt til stede. Den siste skulpturen er en tynn pinne som henger i nesten usynlige tråder i et skjørt stativ, bare millimeter over bunnplaten. Her gjelder det å være forsiktig, det skal ikke mye til før balansen forrykkes.

Prisvinneren står i en tradisjon der tilværelsens ubetydelige objekter trekkes frem og gis mening og tyngde. Med minimale midler blir vi minnet om naturens og menneskets sårbarhet. Og om poesien i møtet mellom menneske og natur. Den samiske kunstneren Iver Jåks var en mester i dette, og det er gledelig å se at årets prisvinner videreutvikler sjangeren. Årets kritikerpris går til Petra Dalström for skulpturgruppen «Allting har en tyngd».»

Petra Dalström (f. 1987) er en keramisk kunstner som bor og arbeider i Bergen, og er utdannet på Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og konservering, Designskolen Bornholm.

http://www.petradalstrom.com/

dalstro%cc%88m300dpi

Petra Dalström, Allting har en tyngd, detalj, 2015, installasjon med tre skulpturelle objekter

Utdeling av kritikerprisen er gjort mulig av støtte fra: