Meny

Debutantprisen

Kandidater til Trøndelagsutstillingens debutantpris er kunstnere som deltar på utstillingen for første gang. Av årets 24 kunstnere er 11 debutanter. Prisvinneren mottar et stipend på kr. 10.000 og en plakett. Det er leder av Trøndelag Bildende Kunstnere som velger ut årets debutant.

Årets debutantpris går til Eva Margrethe Ballo for verket «Lommedrakten».

Styreleder Ellen Sofie Griegel begrunner sitt valg slik:

Årets prisvinner er nyutdannet og i starten av sin karriere.

Kroppen og håndens virke er synlig tilstede i kunstnerens valg av uttrykk, material og teknikk. Både verkets tittel og arbeidet i seg selv, gir den enkelte betrakter rom for egne assosiasjoner. Det setter i gang tankeprosesser, er lukket og åpent på samme tid og stiller fler spørsmål enn det besvarer. I tillegg er arbeidet veldig lekent og underfundig.

«Lommedrakten» er tilsynelatende stille, myk og tander, men sender også ut vibrasjoner av underliggende uro. Som restene etter et hamskifte, eller en beskyttende usynlighetskappe å krype inn i ved behov.

Eva Ballo var ferdig med sin master-utdannelse ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU i 2015 og bor og arbeider i byen.

Styreleder Ellen Sofie Griegel, prisvinner Eva Margrethe Ballo og Anita Björklund, produsent

img_7616

Eva Margrethe Ballo, Lommedrakten, 2016, tekstil, søm