Meny

Hilsen fra TBK

Det kan være fristende å hevde at årets Trøndelagsutstilling har så mange debutanter fordi utstillingen er inne i en slags 40-årskrise, og klamrer seg til sin ungdommelighet. Slik er det imidlertid ikke, årsaken er snarere at det gror godt i kunstmiljøet i Trøndelag.

Dette året feirer kunstmiljøet i Trøndelag igjen seg selv – og mens vi venter i spenning på 40-årsjubileet til neste år er det gledelig å se at utstillingen i år har fått plass både til mange debutanter og mer etablerte navn. Verkene i årets utstilling viser et vidt spenn i teknikker, og føyer seg inn i rekken av allsidige Trøndelagsutstillinger. Om utstillingen viser fram noe spesifikt trøndersk er et annet spørsmål. Det regionale ved utstillingen har nok mer med de kunstnerne som velger å komme til eller etablere seg i regionen enn noe som tematiserer stedet på en uttalt måte. Kunstnerne som deltar i utstillingen er en samling av kunstnere opprinnelig fra regionen, kunststudenter, utflyttere eller andre på gjennomreise – det vi si alle som har en eller annen tilhørighet til regionen.

Om Trøndelagsutstillingen skal være en bred mønstring eller smalt utvalg avhenger mye av juryens valg. En jury som er oppnevnt av TBKs årsmøte, og er valgt av fagmiljøet i regionen. Det er i dette spennet mellom smalt og bredt man finner det som er attraksjonen ved Trøndelagsutstillingen. Utstillingens format og fokus må i tillegg få lov til å endre seg over tid, også fra år til år, for å skape en levende og interessant utstilling. Utstillingen er juryert og i prinsippet kan hvem som helst sende inn sine arbeider. Her er juryen helt sentral i utvalget av verkene som i siste ledd utgjør utstillingen.

Honorarer til kunstnere er en viktig sak for fagorganisasjonene og her er utstillinger som Trøndelagsutstillingen forbilledlige. Dette, samt kontaktflaten med regionen, spennende formidlingsprosjekter og skaping av publikumsengasjement gjennom blant annet å ha en publikumspris og å involvere skoleelever i diverse workshoper gjør Trøndelagsutstillingen til den kanskje viktigste utstillingen i Midt-Norge – særlig med tanke på rekrutteringen til feltet. Variasjonen i teknikker, kjønn og alder i utstillingen, samt arbeidet med å spre bevissthet om samtidskunst ut i regionen er sider ved Trøndelagsutstillingen som har stor betydning. Hva neste års jubileum vil ha å si for format, mangfold, skala, utstillingssteder og rekkevidde blir spennende å se.

Andreas Schille
Styremedlem i TBK