Meny

Hilsen fra juryen

Juryen ønsker å takke alle kunstnere som har sendt inn verk til Trøndelagsutstillingen 2015 og gratulerer årets utstillere.

Trøndelagsutstillingen har fri innsendelse, den er juryert i to etapper, den første på grunnlag av dokumentasjon, den andre på grunnlag av originalarbeider. Av 154 søkere ble 19 antatt med til sammen 23 verk. 13 av kunstnerne er debutanter.

Juryen har hatt som mål og følge utstillingens statutter uten at det skulle gå ut over kvalitet. Hvert enkelt verk er vurdert ut fra kunstnerisk kvalitet og uten å ta hensyn til utstillingens helhet. Utstillingen spenner fra tegning, tekstil, skulptur, installasjon, foto, artist book, collage, video til maleri. Juryarbeidet har vært en givende og utfordrende oppgave. Samarbeidet har fungert godt og vi har stort sett vært samstemte i våre vurderinger.

Spesielt gledelig er det at så mange av årets utstillere er debutanter, noe som er med på å gi utstillingen et ungt og friskt uttrykk. Juryen håper årets Trøndelagsutstilling åpner for interessante kunstopplevelser hos publikum.

Velkommen.

På vegne av juryen
Helga Schmedling Bøe

 

Jury 2015 – 16: Helga Schmedling Bøe, Kjetil Kausland, Erlend Leirdal