Meny

NTNU-kunstner

NTNU-kunstner

Tore Eidebach Reisch ble utnevnt som årets NTNU-kunstner.

Digging Where We Stand, skulptur

Juryen begunner sitt valg slik:

Verket Digging Where We Stand gir oss et lite innblikk i Tore Eidebakk Reischs kunstnerskap. Med sine  monumentale, stedsspesifikke skulpturer bruker han nærområdene, «her hvor vi fysisk sett står». Verkets tittel passer fint også i overført betydning; at han fordyper seg i norske håndtverksmessige tradisjoner og materialer. Men han stopper ikke der,  han utforsker også nye, syntetiske materialer, og kombinerer disse.

Tore Reisch tok sin MFA ved NTNU Kunstakademiet i Trondheim i 2011. Han arbeider med skulptur og tegning, og har et sterkt tema i sine arbeider; hvordan vi mennesker påvirker og utnytter naturen og hvilke konsekvenser dette får.  Dette er et kjent tema, men Tore lykkes med å bruke det på en personlig, fri og poetisk måte, slik at det ikke brukes  noen pekefinger, men gis  nye og åpnere tolkningsmuligheter.

Les artikkel i Universitetsavisa: Tore Reisch ny NTNU-kunstner: Driver poetisk miljøaktivisme

Bakgrunn

I 2011 startet Trøndelagsutstillingen et vellykket samarbeid med NTNU.

Utnevnelseskomiteen for NTNU-kunstneren består av juryen på Trøndelagsutstillingen og Eirik Lian fra NTNU Informasjonsavdelingen. Offentliggjøringen av NTNU-kunstneren skjer på åpningen av Trøndelagsutstillingen.

Utnevnelsen innebærer at kunstneren får bruke den offisielle tittelen NTNU-KUNSTNER. “Virketiden” gjelder fra utnevnelsen finner sted og i tolv måneder frem i tid. Kunstneren mottar et stipend på kr. 10.000 og et diplom.

Samarbeidsavtalen er et ledd i at NTNU ønsker å jobbe for kopling mellom universitetet og kunstmiljøene i Trondheim.

Den første NTNU-kunstneren 2011 var Per Formo.