Meny

Trøndelagsutstillingen 2012

Trøndelagsutstillingen – et dypdykk i regionens kunstneriske uttrykksformer

Landsdelsutstillingen er et årlig samlingspunkt for våre etablerte kunstnere og en viktig debutarena for nyetablerte kunstnere. Trøndelagsutstillingen har i sin 36-årige historie tatt temperaturen på hva som rører seg av kunstneriske uttrykk i regionen fra samtiden. Utstillingen har de senere år styrket sin posisjon gjennom kuratoriske grep fra juryen og utvidet muligheten for visningsarenaer.

Med fri innsendelse er den juryerte kollektivutstillingen en spennende breddemønstring med nyetablerte og etablerte kunstner. Alle med tilknytning til Trøndelag kan søke med alle typer uttrykk,hvis de er født, bosatt eller har studert her.

Med Trøndelag bildene kunstnere som arrangør og administrert av Trøndelag senter for samtidskunst har utstillingen bidratt til utvikling av kunstscenen i Trøndelag. Formidlingen skjer på flere nye arenaer som har bidratt til å aktualisere innholdet og sikrer det kontinuerlige arbeidet gjennom året med utvikling av utstillingen.

Trøndelagsutstillingen 2012 vises i Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim og Steinkjer Kunstforening.

Utstillingen er støttet av fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag. NTNU er en viktig samarbeidspartner og årets NTNU-kunstner velges årlig blandt deltagende kunstnere med utdanning fra NTNU Kunstakademiet i Trondheim.

Årets resultat kan vi takke juryen og administrasjonen for som har utvist høy profesjonalitet og bidratt til å løfte helhetsinntrykket av en viktig utstillingsarena i vår region. Utstillingen skal åpne dører for våre kunstner og formidle kunst av høy kvalitet til et bredt publikum i Trøndelag.

Med vennlig hilsen
Stein Erik Hansen
Styreleder, Trøndelag Bildende Kunstnere