Meny

Nyeste

Mer informasjon om hvordan du skal søke kommer i januar 2020!

More info about how to apply comes in January 2020!

Trøndelagsutstillingen 2020 vises hos:

Trøndelag senter for samtidskunst: 23. mai – 9. august

Kunstmuseet NordTrøndelag: 19. september – 24. oktober


Adresse: Fjordgata 11, 7010 Trondheim
E-post: trondelagsutstillingen@gmail.com
Telefon: 73 52 49 10


Se bilder og følg Trøndelagsutstillingen på sosiale medier:

Facebook + Flickr + Instagram +