Meny

Søknadsveileder

Les denne veiledningen nøye og ha alle vedlegg klare i riktig format før du starter å fylle ut søknadsskjema. Obs! Send skjema inn kun EN gang.

Søknadsfrist onsdag 19. april kl. 23.59.

Last ned Søknadsveileder

Download Application guidelines

GENERELLE OPPLYSNINGER

Alle billedkunstnere med tilknytning til Trøndelag fylke kan søke. Tilknytning innebærer at du enten er født, har studert eller bor i regionen. Det er mulig å søke med alle typer kunstuttrykk. Søknaden sendes inn digitalt ved å laste opp bilder og fylle ut skjema som ligger på www.trondelagsutstillingen.no.

Juryering foregår anonymt og i to trinn; 1. juryering (digitalt materiell) og 2. juryering (originalarbeider).

Trøndelagsutstillingen 2023 vises ved:

·   Trøndelag senter for samtidskunst: 19. august – 24. september

·   Nils Aas Kunstverksted: 14. oktober – 12. november

Årets jury er Shwan Dler Qaradaki, Line Anda Dalmar og

SØKNADSPROSEDYRE

Kun søknader innsendt via søknadsskjema innen søknadsfrist vil vurderes. 

Etter 1. juryering vil alle søkere motta svar innen 12. mai. 

BILDEDOKUMENTASJON

Du kan søke med inntil 3 kunstverk.

Alle bilder skal merkes med: nummer på verk_tittel_år.jpg (eks: nr.1, elg_2020.jpg)

Fotomaterialet må ha høy kvalitet: max 250 MB, 300 dpi i billedformatet jpg.

Todimensjonale verk dokumenteres med ett bilde, og tredimensjonale med to bilder (ett oversiktsbilde og ett av detaljer). Dokumenter gjerne verkene med en nøytral bakgrunn.

OBS: Påse at ingen filer inneholder ditt navn, og at de inneholder verkets tittel. 

VIDEO / AUDIOVISUELLE ARBEIDER

Det kan søkes med max. 3 min. videodokumentasjon.

I søknadsskjema lastes det opp et stillbilde som merkes med: stills_tittel_år.jpg.

Spesifiser total lengde, filformat og hvordan verket ønskes vist.

Last opp video på Vimeo og kopier link til URL i søknaden, eller bruk f.eks We transfer. Det er også mulig å lagre materialet på en USB pinne som sendes med posten.

OBS: Ved link til Vimeo bes du benytte en anonym konto, slik at ditt navn ikke fremgår i visningen av videomaterialet. 

BIO

Legg ved en kortfattet tekst om deg selv/ bio i søknaden. Denne vil benyttes i digitalt og trykket materiale (som bl.a katalogen) om utstillingen. Teksten bør inneholde følgende: Fødselsår, fødested og bosted nå, utdannelse, og hvilket materiale/ teknikk/ medium du hovedsakelig arbeider med. Unngå oppramsing av tidligere utstillingssteder. Max 80 ord. 

Eksempel på kort bio: 

Kari Nordkvinne (f.1987, Trondheim) arbeider med tekstile materialer, hovedsakelig veving. Nordkvinne har studert fri kunst ved kunstakademiet i Den Haag og tekstilkunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er i sitt arbeid opptatt av hvordan kombinasjon av materialer, form og rom fungerer og utvikler seg sammen. 

PROSJEKTBESKRIVELSE

Hvis det er nødvendig å gi mer informasjon om verkene du søker med, kan du sende en kortfattet prosjektbeskrivelse. Dette gjelder i hovedsak installasjon, performance og prosjekter som ikke er gjennomført. Max. 300 ord.

MERK! Juryeringen foregår anonymt og søkers navn skal ikke fremgå på bilder, i rulletekst, i prosjektbeskrivelse eller filnavn.

Innsendte bilder/illustrasjoner av ditt/dine verk kan benyttes i katalog og på utstillingens hjemmeside uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller kompensert. Det kan oppstå fargeavvik ved gjengivelse.

Det skal fremgå med tydelighet dersom ditt innsendte verk krever helt spesielt visningsutstyr. F.eks tilfeller hvor verket krever helt spesifikke eller avanserte teknologiske løsninger. Kunstner må i slike tilfeller selv sørge for at slikt visningsutstyr medfølger verket.

SALG/ SALGSVERDI

Ved innsendelse av søknad må salgsverdi oppgis. Søker er ikke forpliktet å gjøre sitt verk tilgjengelig for salg, men utstillingen må ha en verdi å forholde seg til i forhold til forsikring og utbetaling av vederlag. 

Oppgitt salgspris skal være inkludert 30 % provisjon som visningssted/ TU tar for salg. 

Ved salg legger visningssted/ TU på 5 % i kunstavgift (BKH) på prisen til kjøper. 

VIDERE PROSEDYRE

Ved opptak til 2. juryering vil kunstnere bli bedt om å levere en kort presentasjon av sitt verk som skal inngå i utstillingens digitale og trykte materiale (bl.a katalogen). Teksten må sendes inn innen opplyst first for å komme med i katalogen. TU forbeholder seg retten til å redigere denne teksten. Frist for innlevering vil være minimum 3 uker etter beskjed om opptak. 

Merk: ved opptak til utstillingen er utstillende kunstner ikke garantert visning ved alle visningssteder utstillingen turnerer til. 

Vi ønsker deg lykke til,
med vennlig hilsen

Trøndelag Bildende Kunstnere
Trøndelagsutsillingen
Trøndelag senter for samtidskunst