Trøndelagsutstillingen 2012

TBKs leder

Trøndelagsutstillingen 2011 – en utstilling i endring

Velkommen til regionens største breddemønstringav billedkunst der de etablerte kunstnerne måler seg med nye krefter. Trøndelagsutstillingen er en juryert kollektivutstilling med fri innsending, der alle med tilknytning til Trøndelag, som enten er født, bosatt eller studerer her, kan søke med alle typer kunstuttrykk. Trøndelagsutstillingen er en landsdelsutstilling basert på regional tilhørighet, med en 35-årig historie, arrangert av Trøndelag Bildende Kunstnere og administrert av Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Trøndelagsutstillingen er en viktig debutantarena. For mange er dette første gang de får vist seg fram til et publikum. Å slippe til nye generasjoner av kunstnere og kunstverk er en av utstillingens styrker. Det uventede kan skje i møte mellom det etablerte og det uetablerte. I fjor deltok 19 debutanter, i år deltar 13 debutanter. Utstillingen gir publikum tilgang til et bredt spekter av samtidskunst på høyt nivå. Nasjonalt vil dette forhåpentligvis bidra til å sette større fokus på kunstscenen i Trøndelag, som igjen vil få positive ringvirkninger for regionen. Utfordringen er å ta vare på de tradisjonelle verdiene som representeres i bredde og mangfold og samtidig holde utstillingen aktuell.

Kunstnerorganisasjonen Trøndelag Bildende Kunstnere har maktet å ikke bare holde den aktuell, men også å revitalisere utstillingen, slik at den er like populær om ikke mer blant kunstnere, skoleelever og publikum i dag. Dette er blant annet oppnådd ved å innføre en totrinns-juryering, nye og større utstillingslokaler som slipper til andre kunstuttrykk og visningsperioden er flyttet fra vinter til høst. Håndtering av søknader skjer nå via Internett, en ny hjemmeside og ved aktiv bruk av sosiale medier.

Det jobbes aktivt med utstillingen gjennom hele året og i 2011 har Trøndelagsutstillingen fått to nye samarbeidspartnere: NTNU og Sparebank1 Midt-Norge. Dette har ført til en nyopprettet pris, en egen «NTNU-kunstner» og to satellittprosjekter som gjennomføres på SiT Kafé Realfag Gløshaugen og Nedre Elvehavn Dokkparken i Trondheim. Årets utstilling kan ses i Kulturbunker Dora i Trondheim og i Trøndelag Senter for Samtidskunst i perioden 4.-25. september, i Ørland Kultursenter i perioden 8.-30. oktober og i Levanger kunstforening i perioden 5.-27. november. Utstillingen er støttet av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune.


Brynhild Bye
styreleder Trøndelag Bildende Kunstner
Trondheim 21.8.2011
1024x768