Trøndelagsutstillingen 2012

Praktisk info om søking

Trøndelagsutstillingen 2011
Trøndelagsutstillingen 2011 var den 35de i rekken og blir arrangert som juryert kollektivutstilling med fri innsendelse. Alle som vil med tilknytning til Trøndelag (født, bosatt, studerer) kan søke, se statuttene pkt. 1 A. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, max fire arbeid per søker

Førstejuryering fant sted i mai og 84 kunstnere gikk videre til andrejuryering som finner sted 15.-17. august.
Innlevering av originalarbeider til andrejuryering på Dora

Utstillingen ble vist  
4. – 25. september i Kulturbunker Dora * og Trøndelag Senter for Samtidskunst
8. – 30. oktober i Galleri Hans, Ørland Kultursenter, Brekstad 
5. – 27. november i Levanger Kunstforening, Levanger 

* Samme rom som i 2010

Stedsspesifikke prosjekter 
SiT Kafé Realfag, Realfagsbygget Gløshaugen, NTNU 
Nedre Elvehavn Dokkparken, Trondheim
Les mer under Om nye arenaer


KONTAKTINFORMASJON
Adresse: Fjordgata 11, 7010 Trondheim
Mail: trondelagsutstillingen@gmail.com
Telefon: 73 52 49 10

TU på Facebook

Ved spørsmål, vennligst send e-post til trondelagsutstillingen@gmail.com

FØRSTEJURYERING: 
Alle må fylle ut søknadskjema på TUs hjemmeside. Bildedokumentasjon lastes opp på samme sted.

Innsending via hjemmeside: Senest 2. mai kl. 24.00.
Forsendelse per post: Må være poststemplet senest 2. mai 2011
Personlig innlevering av CD/DVD-plate: Senest 3. mai kl. 16.00. Ellers i TSSKs åpningstider.

Videoarbeid og andre audiovisuelle arbeider som overstiger sendbar størrelse (maks 2 MB), må sendes/leveres på CD eller DVD plate til adressen under. Merk! Utfylling av skjema på hjemmeside må gjøres uansett om du sender/leverer CD eller DVD plate.

DIGITALE BILDER
Hver søker kan sende inn maks fire arbeid. Det gjelder alle. Antall dokumentasjon for tredimensjonale arbeider er maks seks, og for todimensjonale arbeider maks fire.

Format og størrelse: Digitale bilder skal være i JPG filformat. Hvert vedlegg må minimum være 1 MB og maksimum 2 MB. 
Merking: Alle vedlegg (filer) må navngis med kunstners navn, (bruk små bokstaver) og med nummer for hvilket arbeid det gjelder (fra skjema). 

Gjør slik: kari-nordmann-4.jpg eller olanordmann-3.jpg.  

For detaljbilder gør slik: kari-nordmann-4-detalj.jpg eller ola-nordmann-3-detalj.jpg 

Merk! Digitalt bildemateriale vil også bli brukt til katalog og hjemmeside.

CD/DVD
Video og andre audiovisuelle arbeid som overstiger sendbar størrelse (maks 2 MB), må merkes tydelig med nr., søkers navn, arbeidets tittel og produksjonsår og sendes/leveres på CD eller DVD plate til adressen over. De skal leveres med hardcover og merkes med varighet. For videoarbeid kan det til juryering vises maks fem minutter.

Merk! Ønskes innsendt materiale i retur, må adressert, frankert og foret konvolutt vedlegges.

PROSJEKTBESKRIVELSE
Hvis du ønsker å søke med et prosjekt som ennå ikke er gjennomført, eller hvis det kunstneriske prosjektet ikke lar seg presentere tydelig nok på annen måte, last opp prosjektbeskrivelse og/eller bildedokumentasjon. Prosjektbeskrivelse teller som et arbeid. Max en A4 side.

Merk! Prosjektbeskrivelsen skal ikke inneholde navn på søker.

Nytt i 2011: 
Stedsspesifikke kunstverk 


Hovedutstillingen blir vist i Kulturbunker Dora i Trondheim, Ørlandet Kultursenter i Brekstad og Levanger Kunstforening. En spennende nyhet i år er at vi utvider utstillingen med to stedsspesifikke prosjekter tilknyttet følgende steder:

SiT Kafé Realfag, Realfagsbygget Gløshaugen NTNU
Kafeen er et stort åpent areale med dagslys. Hundrevis av studenter bruker kantina daglig. Arealet er spesielt egnet for skjermbasert kunst, men vi er åpen for ulike uttrykk. Følgende begrensninger gjelder for området: Prosjektet må ikke ta opp for stor del av kantina sine sitteplasser. Området er åpent døgnet rundt og ubevoktet.

Klikk her for plantegning (Rom A1-100 og A1-101)  

dscf3292_hjemmeside.jpg
Hvis du befinner deg i Trondheim anbefaler vi at du tar turen innom Sit Kafé Realfag for å danne deg et bilde av rommet og dets muligheter.  

Send prosjektbesrkivelse med skisse og kostnadsoverslag til juryen innen vanlig søknadsfrist 2. mai og merk prosjektet med SIT Kafé Realfag.


Nedre Elvehavn - Dokkparken
Nedre Elvehavn er byens nye bydel. På det 160 mål store området som Nedre Elvehavn utgjør er det 2500 fastboende mennesker, 3000 arbeidsplasser og daglig er det 12000–15000 besøkende her. Dokkparken er parken mellom dokkene på Nedre Elvehavn,  ved siden av Dokkhuset. Arealet er egnet for skulptur, installasjon, lyskunst osv. Du finner bilder fra Dokkparken her

Send prosjektbeskrivelse med skisse og kostnadsoverslag til juryen innen vanlig søknadsfrist 2. mai og merk prosjektet med Dokkparken.

Økonomiske rammer for stedsspesifikke arbeider
Det er foreløpig satt av kr. 30.000 til produksjonsstøtte til stedsspesifikke prosjekter. Beløpet blir evt. satt opp dersom Trøndelagsutstillingen får tilslag på flere søknader om støtte. Vennligst inkluder prosjektbeskrivelse med prosjektskisse og kostnadsoverslag i din søknad.

ANDREJURYERING
Sammen med resultatet av førstejuryering, som sendes ut på e-post ca 25. mai, vil antatte kunstnere få tilsendt en forsikringserklæring. Erklæringen må signeres og returneres i vanlig post før du sender/leverer originalarbeider. Dette gjelder kun arbeider som ikke dekkes av Trøndelagsutstillingens skadeforsikring. 

Merking av originalarbeider: Alle originalarbeider må merkes tydelig med nr., søkers navn, arbeidets tittel og produksjonsår.

Innlevering av originalarbeider: Nærmere informasjon senere.

Juryen for Trøndelagsutstillingen 2011 er: Märit Aronsson, Maja Nilsen, og Barbro Tiller, alle fra Trøndelag Bildende Kunstnere.

Med hilsen
TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE
TRØNDELAGSUTSTILLINGEN

Brynhild Bye
styreleder
1024x768