Trøndelagsutstillingen 2012

Nye arena

Trøndelagsutstillingen på nye arenaer


naturfoto.jpg
Nedre Elvehavn Dokkparken 
Bjørn Erik Haugen 
Stort naturfotografi, 2009, 
fotoprint montert på aluminium, 200x40


sit.jpg
SiT Kafé Realfag, NTNU Gløshaugen 
Lars Skjelbreia 
In our place we find what we are, 2011, 
animasjon, 1 min. loop. 
7 meters, 2009, 
animasjon, 4 min. loop findreng.jpg
Trøndelag Senter for Samtidskunst 
Astrid Findreng, Frode Sander Øien, 
Grethe Britt Fredriksen 
FLUKTROM, 2010-11

Velkommen på finissage sø 25.9. kl. 14. Møt kunstnerne i samtale med Marit Roland, billedkunstner og masterstudent ved kunstakademiet i Trondheim.

FLUKTROM er et tverrfaglig kunstprosjekt der 3D-animasjon, foto, maleri og lydinstallasjoner, alene eller i kombinasjon, utgjør verkene i prosjektet.
3D-modeller basert på maleri og foto er bygd opp i et 3D modelleringsprogram. Disse modellene er deretter anvendt i animasjonene. Maleriene som ligger til grunn for de fleste 3D-modellene er bearbeidede versjoner av nyhetsbilder fra aviser og internett, mens ”Tilfluktsrom” er en rekonstruksjon av kjelleren i en tidligere bolig for psykisk utviklingshemmede, kombinert med elementer fra den tyske ubåtbunkeren DORA i Trondheim. Lydsporene er ved Frode Sander Øien. Øien bidrar også med lydinstallasjoner som ikke er knyttet til animasjonsfilmene.

artscenetrondheim.jpg
ArtSceneTrondheim (AST) 
ArtSceneTrondheim (AST) med domenenavnet Trondheimkunsthall. com aktualiserer kunstscenen i regionen for et nordisk publikum gjennom å produsere tekster av kunstfaglig art, som essays, artikler og kunstkritikk, hvor tematikken er del av en større kunstdiskurs. Regionens kunstscene dokumenteres fortløpende gjennom nettportalens billedblogg. Redaksjonen består av: Daniel Slåttnes, Per Kristian Nygård og Marit K. Flåtter 
Til Trøndelagsutstillingen viser AST en presentasjon av nettportalen for publikum.
1024x768