Trøndelagsutstillingen 2012

Kritikerprisen

Årets kritikerpris

Årets kritikerpris går til Markus Lantto. De fire skulpturene vist på Trøndelagsutstillingen 2011 viser noe av det beste med kunst: at noen blant oss har evne og vilje til å forfølge en abstraksjon og omdanne den til konkret form; og omvendt, å omdanne konkrete former, fenomener og gjenstander til bærere av abstrakte ideer.
 
Lanttos skulpturer har uvanlig lange titler som alene er små historier, hentet fra historiske hendelser uten noen opplagt sammenheng: Frikjennelsen av Galileo av pave Johannes Paul II, slaget ved Little Big Horn, slaget ved Poltova og slaget ved Hastings – alle angitt med dato og klokkeslett. Utover det er det lite Lantto tilfører av faktaopplysninger til disse mer eller mindre kjente hendelsene. Men han gjør noe av det han kan gjøre som kunstner – han trekker de historiske fakta ut av sitt historiske handlingsforløp, for så å fabulere rundt det som blir igjen, med de midler man har til rådighet. De fire sparsomt utsmykkede boksene har alle noen underlige vedheng: lange, svarte former som drar seg utover gulvet. Det er gåtefullt og mystisk, men svaret er egentlig såre enkelt. De er illustrasjoner av boksenes skygger slik de ville vært om de sto på det stedet, i sollyset, på det nøyaktige tidspunktet som angis i titlene.
 
Lantto legger ingenting til en historisk kunnskap i akademisk eller vitenskapelig forstand, men tilfører noe som kan være like verdifullt: evnen til å føle en umiddelbar, om enn abstrakt nærhet med geografiske steder, politiske hendelser og konkrete personer som befinner seg i en annen tidsdimensjon, fremstilt med en underfull visuell kraft som inviterer til fantasi og innlevelse.

Av kunstkritiker og skribent Arve Rød

Les Arve Røds tale til kritikerprisoverrekkelsen. 

Markus Lantto deltar i utstillingen med fire treskulpturer:

- Slaget vid Poltava den 28 juni 1709 kl 17.52. Det kan inte ha varit lätt. 
- Slaget vid Little Big Horn den 25 juni 1876 kl 13.30. Åtta år senare åkte Sitting Bull omkring med Buffalo Bill och hans Wild West Show. På det tjänade han femtio dollar i veckan.
- Slaget vid Hastings den 14 oktober 1066 kl 09.39. Wilhelm Erövraren dog tjugoett år senare när han ramlade av en häst.
- Den 31 oktober 1992 kl 14.56 erkände påven Johannes Paulus II att domen mot Galileo Galilei som utfärdats 1633 var felaktig. År 2000 blev Galilei frikänd.

Vi gratulerer!

Vi takker Reidar Olsen Eiendom AS for støtte til Kritikerprisen.
1024x768