Trøndelagsutstillingen 2012

Jury

Juryen for Trøndelagsutstillingen 2011

Det har vært et privilegium for juryen å få ta del av så mange forskjellige uttrykk og kunstnerskap, og en givende og utfordrende prosess å velge ut verk. Vårt mål har vært å følge utstillingens statutter om å vise mangfold og bredde, uten at det går ut over kvalitet. Utstillingen har et stort spenn; alt fra lydinstallasjon, grafikk, maleri, fotografi, tegning, installasjon, maleri på vegg, skulptur, artists’ books og video vises.

Trøndelagsutstillingen har fri innsendelse og er juryert i to etapper, den første på grunnlag av dokumentasjon, den andre på grunnlag av originalarbeider. Av 214 søkere ble 47 antatt, med til sammen 66 verk. 13 av kunstnerne er debutanter. Det er en blandning av etablerte og uetablerte kunstnere, alle med tilknytning til Trøndelag.

Nytt av i år er NTNU-prisen. Juryen skal i samarbeid med NTNU utse en utstiller med utdanning fra NTNU Kunstakademiet i Trondheim, som får kr. 10 000 i stipend. Tanken bak dette er å stimulere kunstnere som er utdannet i byen til å fortsatt være aktiv i byens kunstliv. Andre priser som vil bli utdelt er publikumsprisen, kritikerprisen og debutantprisen.

Også i år begrenser Trøndelagsutstillingens økonomi både antall og type arbeider som kan vises. Lokalene på Dora setter også sine begrensninger; dårlige lysforhold, høy luftfuktighet og lokaler som sårt trenger oppussing, yter ikke kunsten rettferdighet, og kan rett og slett hindre visning av enkelte arbeider. Det å vise kunst i verdige lokaler vil være med å heve kvaliteten på den samlede kunstopplevelsen og plassere Trøndelagsutstillingen på et nivå hvor den skal være. Øverst på juryens ønskeliste for framtida er bedre lokaler!

JuryenI 2011-12 består juryen av Barbro Maria Tiller, Maja Nilsen og Märit Aronsson, alle medlemmer i Trøndelag Bildende Kunstnere.
1024x768