Trøndelagsutstillingen 2012

Prisvinnere

Publikumsprisen Trøndelagsutstillingen 2009

Trøndelagsutstillingen 2009 ble avsluttet med siste dag i Regimentsboligen i Steinkjer, søndag 1. november. Utstillingen ble godt besøkt, med totalt i overkant av 2300  publikummere tilsammen i Steinkjer og i Trondheim. Trøndelagsutstillingen deler ut tre priser hvert år. Kritikerprisen og debutantprisen ble delt ut under åpningen i Trondheim, og publikumsprisen ble delt ut etter utstillingen siste dag. I tillegg ble én publikummer som har vært med å stemt på sin favoritt, trekkt ut til å motta en gave. Gaven 2009 var et signert grafisk trykk av Håkon Gullvåg. Kunstverket er donert til Trøndelagsutstillingen av kunstneren selv, noe vi er utrolig takknemlige for!

Stemmene ble talt opp og publikummeren trekkt ut blandt 143 stemmesedler. Vinneren av Håkon Gullvågs grafiske trykk ble Luka Petric, fra Trondheim.

Med 17 stemmer og vinner av publikumsprisen, ble Guro Gomo og videoinstallasjonen ’Hysteria’.  Som vinner av publikumsprisen mottar kunstneren en plakett og 5000 kr.

gurogomo.jpg
foto: Grethe Britt Fredriksen


Kritikerprisvinner 2009: Kristin Lian Bergs
The Light Book Project

What was the actual trick? Life itself or the illusions?

Visuelt slående, teknisk finurlig og innholdsmessig levende blir underdrivelser i en karakteristikk av Kristin Lian Bergs videoinstallasjon “The Light Book Project”. Verket, som i høy grad lener seg på språket, går likevel forbi språket i sin fremmaning av ufullførbare tanker og umiddelbare stemninger hos betrakteren. Det forførerisk estetiske ved de svevende, selvlysende bøkene (som verken er svevende eller selvlysende, men som fremstår slik i en sjeldent vellykket kombinasjon av teknologi og visuell idé) bygger oppunder det tekstlige og billedlige innholdet der tilværelsens magi er tema.  

kristin_berg.jpg
foto: Grethe Britt Fredriksen

Første videobok, tegnefilmen “the author : the magician : the artist”, er den vakreste av de tre bøkene; en illustrert fortelling beslektet med “Le petit prince” av Antoine de Saint-Exupéry. Kjernen i den første bokas innhold føres over i andre og tredje bok, “the father : the child : the monologue” (realfilm) og “Sekvenser av innrømmelse” (fotoanimasjon). Musikken fra høretelefonene forsterker det stemningsmettede ved både form og innhold, og “The Light Book Project” fremstår helhetlig og polyfont på samme tid. Prosjektet krysser åpenbart grenser mellom billedkunst og litteratur, en strategi Lian Berg trakterer uvanlig godt; hun er selv utdannet innen begge kunstarter. En generell orientering mot begge landskap vises i hvor hun henter impulser: Noe av dialogen i “the author : the magician : the artist” er visstnok lånt fra antologien “The Convergence of Birds. Original fiction and poetry inspired by the work of Joseph Cornell”. Cornell var en pionér innen assemblage (tredimensjonal collage) og en poetisk orientert skaper av eksperimentell kunstfilm. 

Kristin Lian Bergs “The Light Book Project” er et eksistensielt prosjekt som presenterer fragmenterte livsspørsmål, og slett ingen svar. Som opplysningsprosjekt (betrakteren illumineres bokstavelig talt av bøkene) er det slik en blindvei – om man ikke lar innholdet fortsette innover i seg selv. De tre bøkene representerer en tredelt vei mot forståelse/ forvirring, som en sekulær variant av buddhistisk meditasjonsmetode der det ytterste resultatet vil være permanent lykke. Lian Bergs fortellinger befinner seg imidlertid mer i en tilstand av melankoli, før eller etter lykken som ikke varte. Livets start og slutt, mellommenneskelige relasjoner og en besjelet natur er ledemotiv og bakgrunn for poetiske avsnitt, som den flyktige stjernehimmelen animert i første bok kombinert med tekstbiten “I am looking at stars that might or might not be there”.

Som kritiker tenker jeg: Slik skal det gjøres. Den unge kunstneren har noe eget å komme med, og skyr ikke kompliserte prosesser for å oppnå et bestemt uttrykk. Jeg blir ikke klok på “The Light Book Project”, og jeg liker at jeg ikke liker alle dets sider; det sprikende i videoenes formspråk seg imellom, for eksempel (verkets styrke går langt forbi smak).
Motstanden i prosjektet er hjertelig velkommen. 

Solveig Lønmo
Debutantprisvinner 2009: 
Kristin Tårnes for 'vi vet ikke engang hvordan vi skal få slutt på denne elendigheten', video, 2008 

kristin_tornes.jpg
foto:Grethe Britt Fredriksen


Omtrent samtidig med Trøndelagsutstillingen, åpner utstillingen The Social Critique 1993 -2005, på Kalmar Konstmuseum i Sverige. Kurator Martin Schibli gjør her en oppsummering av retninger innen nåtidskunsten som har tilfelles å ha vært innom spørsmålsstillingen, 'hva er meningen med kunsten hvis dens verdi som kunst ikke lenger eksisterer.'   I introduksjon til utstillingen skriver Schibli: 'Today the situation is partly the same as in the early 1990´s and there is an uncertainty/openness about what is really happening on the contemporary art scene, combined with an economic downturn. 

Kunstnere forholder seg til, tilpasser seg, påvirkes av eller kommenterer sin egen samtid. Og innimellom stiller noen seg spørsmålet om hva som er kunstens betydning eller plassering i denne.  I  Kristin Tårnes videoarbeid 'Vi vet ikke engang hvordan vi skal få slutt på denne elendigheten' er ikke kunstneren og det politisk bevisste/engasjerte mennesket adskilt. 

På en tørrvittig, humoristisk måte rører Tårnes ved  problemstillinger i sitt eget fagfelt. Arbeidet er preget av selvrefleksjon, humor, mislykkethet, eller failure-problematikk.  Karakterene i den semi-dokumentariske videoen, en gruppe kunststudenter har tilfeldigvis havnet på uveksling i Berlin. Har tilfeldigvis meldt seg på en workshop.Tilfeldigvis skal de jobbe med kunst sammen, problemet er bare å få ferdigstilt prosjektet, ta en avgjørelse liksom. 

Det er befriende å se noen blottstille og problematisere sitt  eget fagfelt, sine kollegaer, som Kristin Tårnes gjør i dette videoarbeidet. 


Marit Kristine Flåtter
styreleder 
Trøndelag bildende kunstnere 

Publikumsprisen blir delt ut etter Trøndelagsutstillingens siste dag i Steinkjer, denne prisen kan publikum være med å avgjøre.
Stem på din favoritt! 
Stemmesedler finner du hos gallerivakten i utstillingslokalene.
1024x768