Trøndelagsutstillingen 2012

Jury

JURYENS UTTALELSE

Trøndelagsutstillingen har som intensjon å speile aktivitet og mangfold.

Den første Trøndelagsutstillingen ble holdt i 1977. Mye har skjedd siden da. Nasjonalt har antall profesjonelt utdannete billedkunstnere økt.
Kultur, og dermed også billedkunst, har blitt et alle manns anliggende mer enn noen gang tidligere. Kunstscenen i regionen er i stadig vekst.
Den digitale revolusjonen har både utvidet og endret kunstens vilkår og uttrykk. Det har blitt opprettet flere atelierfellesskap i løpet av årene.
For de nyutdannede billedkunstnerne i dag er behovet for flere verksteder i Trondheim avgjørende i forhold til fleres ønske om å bli i Trondheim etter utdanning.

I det aller siste ser vi også at Kunstakademiet i Trondheim og den regionale kunstscenen er i ferd med å smelte sammen, og dra veksler på hverandre. Det etableres stadig flere visningsrom for kunst, som en følge av ønsket om å få fram mer variasjon og mangfold.
Trondheim kommune har hatt kunst i offentlig rom som satsningsområde,  og et stort antall prosjekter har blitt realisert både i Trondheim og i regionen ellers. NTNU i Trondheim har opprettet et institutt for kunst - og medievitenskap hvor det også er opprettet et eget kunstkritikkstudium. Regionen har nå flere kompetente skribenter innen kunstfaget.


Fjorårets trøndelagsutstilling, som for første gang ble huset av kulturbunker Dora, var en reell satsning for Trøndelagsutstillingen, og hevet besøkstallet betraktelig. Innsendt materiale til Trøndelagsutstillingen avspeiler på mange vis nettopp det som nå er nevnt. Antall arbeider innsendt var 540.

For å holde budsjettet ble juryen nødt til å gå inn i noen vanskelige problemstillinger. Vi måtte utelukke mange verk selv om de så avgjort både holdt med hensyn til kvalitet, og de ville gitt større tyngde til utstillingen. Juryens vanskelige valg ble derfor å takke nei til gode arbeider. Ønsket om å representere kunstnere med flere verk måtte i mange tilfeller falle.
 
Vi i juryen har altså vært i den "lykkelige" situasjon at det var FOR mange arbeider med høy kvalitet.
  

Anne Helga Henning, Vigdis Haugtrø og Solrun Rones
1024x768