Meny

SØKNADSVEILEDER

Les denne veiledningen nøye og ha alle vedlegg klare i riktig format før du starter å fylle ut søknadsskjema. Obs! Send skjema inn kun EN gang.

Søknadsfrist tirsdag 4. mai kl. 23.59.

Last ned Søknadsveiledning TU 2021

Download Application guidelines 2021

GENERELLE OPPLYSNINGER

Alle billedkunstnere med tilknytning til Trøndelag fylke kan søke. Tilknytning innebærer at du enten er født, har studert eller bor i regionen. Det er mulig å søke med alle typer kunstuttrykk. Søknaden sendes inn digitalt ved å laste opp bilder og fylle ut dette skjema.

Kun verk produsert i løpet av de siste to årene, eller planlagt produsert til utstillingen, vil vurderes. På generell basis vil verk som har blitt presentert tidligere ved utstilling i Trondheim ikke bli vurdert. 

Juryering foregår i to trinn; 1. juryering (digitalt materiell) og 2. juryering (originalarbeider).

Trøndelagsutstillingen 2021 vises ved:

Årets jury er Veslemøy Lilleengen, Per Formo og Reidun Synnøve Gravelseter. 

 

SØKNADSPROSEDYRE

Kun søknader innsendt via søknadsskjema innen søknadsfrist vil vurderes. Evt. vedlegg sendt per post må være poststemplet senest 4. mai. Postadresse: Trøndelagsutstillingen, Fjordgata 11, 7010 Trondheim. Etter 1. juryering vil alle søkere motta svar innen 11. juni. 

 

BILDEDOKUMENTASJON

Du kan søke med inntil 3 kunstverk.

Alle bilder skal merkes med: nummer på verk_tittel_år.jpg (eks: nr.1, elg_2020.jpg)

Fotomaterialet må ha høy kvalitet: max 2MB, 300 dpi i billedformatet jpg.

Todimensjonale verk dokumenteres med ett bilde, og tredimensjonale med to bilder (ett oversiktsbilde og ett av detaljer). Dokumenter gjerne verkene med en nøytral bakgrunn.

 

VIDEO / AUDIOVISUELLE ARBEIDER

Det kan søkes med max. 3 min. videodokumentasjon.

I søknadsskjema lastes det opp et stillbilde som merkes med: stills_tittel_år.jpg.

Spesifiser total lengde, filformat og hvordan verket ønskes vist.

Last opp video på Vimeo og kopier link til URL i søknaden, eller bruk f.eks We transfer. Det er også mulig å lagre materialet på en USB pinne som sendes med posten.

 

PROSJEKTBESKRIVELSE

Hvis det er nødvendig å gi mer informasjon om verkene du søker med, kan du sende en kortfattet prosjektbeskrivelse. Dette gjelder i hovedsak installasjon, performance og prosjekter som ikke er gjennomført. Max. 300 ord.

MERK! Juryeringen foregår anonymt og søkers navn skal ikke fremgå på bilder, i rulletekst, i prosjektbeskrivelse eller filnavn.

Bilder/illustrasjoner av ditt/dine verk kan benyttes i katalog og på utstillingens hjemmeside uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert. Det kan oppstå fargeavvik ved gjengivelse.

 

Vi ønsker deg lykke til,
med vennlig hilsen

Trøndelag Bildende Kunstnere
Trøndelagsutsillingen
Trøndelag senter for samtidskunst