Meny

Søknadsveiledning

Les denne veiledningen nøye og ha alle vedlegg klare i riktig format før du starter å fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfrist tirsdag 10. mars

Last ned Søknadsveiledning TU 2020

Download Application guidelines 2020


GENERELLE OPPLYSNINGER

Alle billedkunstnere med tilknytning til Trøndelag fylke (født, bosatt, studerer) kan søke. Det er mulig å søke med alle typer kunstuttrykk. Søknaden sendes inn digitalt ved å laste opp bilder og fylle ut skjema som ligger på hjemmesiden www.trondelagsutstillingen.no.

Juryering skjer i to trinn: førstejuryering (digitalt materiell), og andrejuryering (originalarbeider).

Jurymedlemmer 2019 – 20: Charlotte Rostad, Barbro M. Tiller og Gabriel Johann Kvendseth.

Trøndelagsutstillingen 2020 vises ved:

SØKNADSPROSEDYRE

Alle søkere fylle ut og sende inn søknadsskjemaet på nett. Resultatet fra 1.juryering sendes ut til alle søkere, før påske. Evt. vedlegg sendt per post må være poststemplet senest 10. mars.

Postadresse: Trøndelagsutstillingen, Fjordgata 11, 7010 Trondheim.

Bildedokumentasjon

Du kan søke med inntil 3 kunstverk. Alle bilder skal merkes med: nummer på verk_tittel_år.jpg (eks: nr.1, elg_2018.jpg)

Fotomaterialet må ha høy kvalitet: max 2MB, 300 dpi i billedformatet jpg.

Todimensjonale verk dokumenteres med ett bilde, og tredimensjonale med to bilder (ett oversiktsbilde og ett av detaljer).
Tips! Ta bilde av verket mot en nøytral bakgrunn.

Video og andre audiovisuelle arbeider

Det kan søkes med max. 3 min. videodokumentasjon. I søknadskjema lastes det opp et stillbilde som merkes med: stills_tittel_år.jpg.
Spesifiser total lengde, filformat og hvordan verket ønskes vist.

Last opp video på Vimeo og kopier link til URL i søknaden, eller bruk f.eks We transfer. Det er også mulig å lagre materialet på en USB pinne som sendes med posten.

Prosjektbeskrivelse

Hvis det er nødvendig å gi mer informasjon om verkene du søker med, kan du sende en kortfattet prosjektbeskrivelse. Dette gjelder i hovedsak installasjon, performance og prosjekter som ikke er gjennomført. Max. 300 ord.

Merk!

Juryeringen foregår anonymt og søkers navn skal ikke fremgå på bilder, i rulletekst, i prosjektbeskrivelse eller filnavn.

Bilder/illustrasjoner av ditt/dine verk kan benyttes i katalog og på utstillingens hjemmeside uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert. Det kan oppstå fargeavvik ved gjengivelse.

Vi ønsker deg lykke til,
med vennlig hilsen

Trøndelag Bildende Kunstnere
Trøndelagsutsillingen
Trøndelag senter for samtidskunst