Søknadsveiledning

Les denne veiledningen nøye og ha alle vedlegg klare i riktig format før du starter å fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfrist onsdag 6. mars kl. 15

Last ned Søknadsveiledning TU 2019

Download Application guidelines 2019

GENERELLE OPPLYSNINGER

Alle billedkunstnere med tilknytning til Trøndelagsfylkene (født, bosatt, studerer) kan søke. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, maks. fire arbeid per søker. Søknad sendes inn digitalt via hjemmesiden www.trondelagsutstillingen.no.

Juryering skjer i to trinn:

Jurymedlemmer 2019 – 20: Charlotte Rostad, Barbro M. Tiller og Gabriel Johann Kvendseth.

Trøndelagsutstillingen 2019 vises ved:

SØKNADSPROSEDYRE

Førstejuryering

Søknadsskjema fylles ut på www.trondelagsutstillingen.no. Bildedokumentasjon lastes opp på samme sted.

MERK! Utfylling av skjema på hjemmeside må gjøres uansett om du sender/leverer USB.

Bildedokumentasjon

Hver søker kan sende dokumentasjon på inntil 3 arbeider til juryering.

Video og andre audiovisuelle arbeider

MERK! Fotografier av verk som blir antatt kan bli brukt i katalogen, på nettet og i andre promoteringssammenheng uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert.

Prosjektbeskrivelse

Legg ved en kortfattet prosjektbeskrivelse (maks. 1/2 A4-ark) med ytterligere informasjon om ditt verk/prosjekt. Gjelder spesielt prosjekt som ikke er gjennomført, installasjon, stedsspesifikke og konseptuelle verk og performance. MERK! Prosjektbeskrivelsen skal ikke inneholde navn på søker.

Andrejuryering

Med vennlig hilsen
TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE
TRØNDELAGSUTSTILLINGEN