Søknadsveiledning

Les denne veiledningen nøye og ha alle vedlegg klare i riktig format før du starter å fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfrist fredag 6. april kl. 15

Last ned Søknadsveiledning TU 2018

Download Application guidelines 2018

GENERELLE OPPLYSNINGER

Alle billedkunstnere med tilknytning til Trøndelagsfylkene (født, bosatt, studerer) kan søke. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, maks. fire arbeid per søker. Søknad sendes inn digitalt via hjemmesiden www.trondelagsutstillingen.no.

Juryering skjer i to trinn:

Jurymedlemmer 2017 – 18: Lena Johansen, Tore Reisch, Beathe C Rønning

SØKNADSPROSEDYRE

Førstejuryering

Alle må fylle ut søknadskjema på www.trondelagsutstillingen.no. Bildedokumentasjon lastes opp på samme sted.

MERK! Utfylling av skjema på hjemmeside må gjøres uansett om du sender/leverer CD eller DVD plate.

Bildedokumentasjon

Hver søker kan sende dokumentasjon på inntil 4 arbeider til juryering.

Video og andre audiovisuelle arbeider

MERK! Fotografier av verk som blir antatt vil bli brukt i katalogen, på nettet og i andre promoteringssammenheng uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert.

Prosjektbeskrivelse

Det er valgfritt å legge ved en kortfattet prosjektbeskrivelse (maks. ett A4-ark) med ytterligere informasjon om ditt verk/prosjekt. Gjelder spesielt prosjekt som ikke er gjennomført, installasjon, stedsspesifikke og konseptuelle verk og performance. Prosjektbeskrivelsen teller som et arbeid. MERK! Prosjektbeskrivelsen skal ikke inneholde navn på søker.

Andrejuryering

Med vennlig hilsen
TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE
TRØNDELAGSUTSTILLINGEN