Søknadsveiledning

Les denne veiledningen nøye og ha alle vedlegg klare i riktig format før du starter å fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfrist fredag 31. mars kl. 15

Last ned Søknadsveiledning 2017 som pdf.

Application guidelines 2017 in English.

GENERELLE OPPLYSNINGER

Alle billedkunstnere med tilknytning til Trøndelagsfylkene (født, bosatt, studerer) kan søke. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, maks. fire arbeid per søker. Søknad sendes inn digitalt via hjemmesiden www.trondelagsutstillingen.no.

Juryering skjer i to trinn:

Jurymedlemmer 2017 – 18: Lena Johansen, Tore Reisch, Beathe C Rønning

SØKNADSPROSEDYRE

Førstejuryering

Alle må fylle ut søknadskjema på www.trondelagsutstillingen.no. Bildedokumentasjon lastes opp på samme sted.

MERK! Utfylling av skjema på hjemmeside må gjøres uansett om du sender/leverer CD eller DVD plate.

Bildedokumentasjon

Hver søker kan sende dokumentasjon på inntil 4 arbeider til juryering.

Tredimensjonale arbeider dokumenteres med 1 bilde av hele arbeidet og 1 detaljbilde (må merkes med «detalj» i tillegg til tittel på arbeidet). Eksempel: elg_detalj_2015.jpg

Video og andre audiovisuelle arbeider

MERK! Fotografier av verk som blir antatt vil bli brukt i katalogen, på nettet og i andre promoteringssammenheng uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert.

Prosjektbeskrivelse

Det er valgfritt å legge ved en prosjektbeskrivelse med ytterligere informasjon om ditt verk/prosjekt. Gjelder spesielt prosjekt som ikke er gjennomført, installasjon, stedsspesifikke og konseptuelle verk og performance. Prosjekt-beskrivelsen teller som et arbeid.
MERK! Prosjektbeskrivelsen skal ikke inneholde navn på søker.

Andrejuryering

Til søknadsskjema

Med vennlig hilsen
TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE
TRØNDELAGSUTSTILLINGEN