Info om andrejuryering

Til andrejuryering skal det leveres originalarbeider, enten personlig eller per post/frakt.

Alle verk må merkes på baksiden/undersiden med

og være godt innpakket med bobleplast, papp e.l. Tredimensjonale verk må ha en transportkasse. Dette gjelder også arbeider som leveres personlig.

Personlig innlevering

Torsdag 24. august kl. 10 – 16 på Lademoen Kunstnerveksteder (LKV), Mellomveien 5. Hvis dette tidspunktet er umulig for deg, vennligst ta kontakt for avtale.

Per post/frakt

Adresse: Trøndelagsustillingen, c/o Lademoen Kunstnerverksteder, Mellomveien 5, 7067 Trondheim.

Sendingen må være ankommet senest mandag 21. august, men ikke tidligere enn mandag 14. august.

Videoer/Lydverk – visningsversjon

Bruk gjerne filoverføringstjeneste (f.eks. We transfer) eller last opp filen på f.eks. vimeo og send link + evt. passord. Verket kan også leveres på minnepinne.

Henting av refuserte arbeider

Torsdag 31. august kl. 14 – 18 på Lademoen Kunstnerveksteder (LKV), Mellomveien 5.

Arbeider som leveres personlig må hentes personlig. Arbeider som sendes per post/frakt, returneres av utstillingen.

Har du spørsmål, ta kontakt per e-post trondelagsutstillingen@gmail.com eller ring 7352 4910 i tiden 9 – 15.