Samarbeidspartnere

Offentlige bidragsytere:

 

Samarbeidspartner NTNU-kunstner

Sammarbeidspartner Kritikerprisen:

r-olsen-invest

Samarbeidspartner Debutantprisen:

trykkpartner