Samarbeidspartnere

Offentlige bidragsytere:


 Samarbeidspartner NTNU-kunstner

Sammarbeidspartner Kritikerprisen:

r-olsen-invest

Samarbeidspartner Debutantprisen:

trykkpartner