Trøndelagsutstillingen 2014

Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Søknadsportalen åpner 13. mai og søknadsfrist til førstejuryering er fredag 13. juni kl. 12.00.

Visningssteder 2014:I 2013-14 består juryen av Elin Andreassen, Astrid Findreng og Jasmina Bosnjak, alle medlemmer av Trøndelag Bildende Kunstnere.

Facebook +
flickr + 
IMG_0914 1200x800