Trøndelagsutstillingen

Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK). Trøndelagsutstillingen blir arrangert som juryert kollektivutstilling og baseres på fri innsendelse av arbeider av kunstnere med tilknytning til Trøndelag. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, med maks. fire verk per søker. i 2017 arrangeres utstillingen for 41. gang.

Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon og andrejuryering med originalarbeider.

Juryen består av tre billedkunstnere, valgt for to år i gangen av TBK’s årsmøte. Juryen har det kunstneriske ansvar for utstillingen.

I Norge finnes det fem årlige landsdelsutstillinger for billedkunst. Disse er: Vestlandsutstillingen, Østlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen, Nordnorsken og Trøndelagsutstillingen. Alle landsdelsutstillingene har ulik oppbygning og struktur.

Adresse: Fjordgata 11, 7010 Trondheim
E-post: trondelagsutstillingen@gmail.com
Telefon: 73 52 49 10

Facebook + Flickr + Flickr 2015 – +