Trøndelagsutstillingen 2012

Søknadsveiledning

Trøndelagsutstillingen 2012
 
Trøndelagsutstillingen 2012 er den 36. i rekken og blir arrangert som juryert kollektivutstilling med fri innsendelse. Juryering skjer i to trinn.
 
Trøndelagsutstillingen 2012 vises 

     18. november – 9. desember 2012 i Trøndelag Senter for Samtidskunst 
 
     12. januar – 3. februar 2013 i Steinkjer Kunstforening

 
Dessuten inviterer Trøndelagsutstillingen kunstnere til å søke om stedsspesifikke prosjekter på valgfritt sted i Trondheim og Steinkjer.
 
Det deles ut tre priser: 

-  Kritikerprisen 
-  Debutant-prisen 
-  Publikumsprisen
 
Årets NTNU-kunstner utnevnes for andre gang blant kunstnere som juryen velger til årets Trøndelagsutstilling. Aktuelle kandidater er alle nåværende og tidligere studenter på NTNU/KiT.
 
Kontaktinformasjon
 
Adresse: Fjordgata 11, 7010 Trondheim
E-post: trondelagsutstillingen@gmail.com
Telefon: 73 52 49 10
 
TU på Facebook
 
Ved spørsmål, vennligst send e-post til trondelagsutstillingen@gmail.com
 
Vennligst les denne informasjonen og Trøndelagsutstillingens vedtekter nøye. Ved å sende inn din søknad aksepterer du Trøndelagsutstillingens gjeldende reglement og søknadsbetingelser.
 
Les også nøye avsnittet som gjelder merking av bildedokumentasjon!Generelle opplysninger
 
Alle billedkunstnere med tilknytning til Trøndelagsfylkene (født, bosatt, studerer) kan søke.
 
Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, maks. fire arbeid per søker. 
 
Søknad sendes inn digitalt via hjemmesiden.
 
Vi åpner for søknader 6. august - med frist 15. september 2012
 
Juryering skjer i to trinn:

-  Førstejuryering 10.-12. oktober (digitalt materiell) 
-  Andrejuryering 23.-25. oktober (originalarbeider)
 
Jurymedlemmer 2011-12: Märit Aronsson, Maja Nilsen, Barbro Maria Tiller
 
Merk! Fotografier av verk som blir antatt vil bli brukt i katalogen, på nettet og i andre promoteringssammenheng uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert.
 

Søknadsprosedyre
 
FØRSTEJURYERING
 
Alle må fylle ut søknadskjema på www.trondelagsutstillingen.no. Bildedokumentasjon lastes opp på samme sted.

-  Innsending via hjemmeside:
 6. august – 15. september kl. 24.00. 
-  Forsendelse per post:
Må være poststemplet senest 15. september 2012 
-  Personlig innlevering av CD/DVD-plate:
Senest mandag 17. september kl. 16.00. Ellers i TSSKs åpningstider. 
-  Adresse: Trøndelagsutstillingen, Fjordgata 11, 7010 TrondheimTrøndelagsutstillingen 2012
 
Videoarbeid og andre audiovisuelle arbeider som overstiger sendbar størrelse (maks 2 MB), må sendes/leveres på CD eller DVD plate til adressen under. Merk! Utfylling av skjema på hjemmeside må gjøres uansett om du sender/leverer CD eller DVD plate.

Bildedokumentasjon

Hver søker kan sende dokumentasjon på inntil fire arbeider til juryering.

-  Fotomaterialet må ha høy kvalitet: Størrelse minst 1MB og maks 2MB, 300 dpi i billedformatet jpg.
-  Vennligst presenter dine arbeider på nøytral bakgrunn. 
-  Alle søknadsbilder må merkes med: tittel_produksjonsår_teknikk_verkstørrelse.jpg Eksempel: solnedgang_2012_maleri_200x150.jpg 
-  Merk! Filnavnet skal IKKE inneholde kunstnerens navn grunnet anonym juryering av alle arbeider. 
-  Todimensjonale arbeider dokumenters med ett digitalt bilde pr. arbeid. 
-  Tredimensjonale arbeider dokumenteres med ett bilde av hele arbeidet og ett eller to detaljbilder (må merkes med «detalj» i tillegg til tittel på arbeidet). 
-  Eksempel: elg_detalj_2011_skulptur_40x80x100.jpg 
-  Video og andre audiovisuelle arbeider
lastes opp på søknadsskjema med et stillbilde. Dokumentasjon av hele arbeidet sendes på DVD/CD per post eller leveres personlig til TU. CD/DVD merkes med arbeidets tittel, produksjonsår, og varighet. For videoarbeid kan det til juryering vises maks. 5 minutter. Vennligst fjern kunstnerens navn i selve arbeidet.
 
Merk! Digitalt bildemateriale vil også bli brukt til katalog og hjemmeside.
 
Merk! Ønskes innsendt materiale i retur, må adressert, frankert og foret konvolutt vedlegges.

Prosjektbeskrivelse 
 
Hvis du ønsker å søke med et prosjekt som ennå ikke er gjennomført, eller hvis det kunstneriske prosjektet ikke lar seg presentere tydelig nok visuelt, kan du laste opp en prosjektbeskrivelse på maks. en A4-side. Prosjektbeskrivelsen teller som et arbeid.
 
Merk! Prosjektbeskrivelsen skal ikke inneholde navn på søker.
 
 
ANDREJURYERING

-  Resultatet av førstejuryering sendes i e-post ca. 15. oktober. 
-  Arbeider som leveres inn til andrejuryering må være klare for visning med ferdigmonterte oppheng og tydelige monteringsanvisninger, skulptur med sokkel eller lignende. 
-  Originalarbeider merkes med tildelt søkernummer, arbeidets tittel og produksjonsår. 
-  Innlevering av originalarbeider til andrejuryering mandag 22. oktober kl. 12 – 18 til Lademoen Kunstnerverksteder, Mellomveien 5, 7042 Trondheim 
 
-  Arbeider som sendes per post/frakt eller lignende merkes ”Trøndelagsutstillingen” 
-  Henting av refuserte arbeider fredag 26. oktober kl. 12 – 18.
 
 
STEDSSPESIFIKKE PROSJEKTER – MERK! SØKNAD SENDES PÅ CD/DVD
 
I 2012 inviterer Trøndelagsutstillingen til å søke med stedsspesifikke verk på valgfritt sted i Trondheim eller Steinkjer.
 
Økonomiske rammer: Det er foreløpig satt av kr. 30.000 til produksjonsstøtte til stedsspesifikke prosjekter. Beløpet kan bli satt opp dersom Trøndelagsutstillingen får tilslag på flere søknader om støtte.
 
Søkeren må selv sørge for de nødvendige tillatelser til å bruke arealet der verket skal installeres.
 
Vi minner også om at Trøndelagsutstillingens kunstforsikring ikke gjelder på ubevoktet område i det offentlige rom. 

Søknad: Leveres på CD/DVD-plate som inneholder prosjektbeskrivelse, prosjektskisse og budsjett. Forsendelse: Må være poststemplet senest 15. september 
Personlig innlevering:
Senest mandag 17. september kl.16.00. Ellers i TSSKs åpningstider. 
Adresse: Trøndelagsutstillingen, Fjordgata 11, 7010 Trondheim

 
Med hilsen
TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE
TRØNDELAGSUTSTILLINGEN
1280x1024