Trøndelagsutstillingen 2012

Utlysning Trøndelagsutstillingen 2012

Trøndelag Bildende Kunstnere og Trøndelagsutstillingen ønsker med dette å invitere kunstnere med tilknytning til Trøndelag til å søke på

den 36. Trøndelagsutstillingen 2012 

Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK). Trøndelagsutstillingen 2012 blir arrangert som juryert kollektivutstilling og baseres på fri innsendelse av arbeider av kunstnere med tilknytning til Trøndelag. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, med maks. fire verk per søker. Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon og andrejuryering med originalarbeider. 

NYTT I 2012 

Årets Trøndelagsutstilling vil hovedsakelig finne sted i velkjente lokaler ved Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Utstillingen vil være lik i form, men nytt av året er at vi engasjerer skribenter til å skrive tekster om hvert kunstnerskap, som presenteres i en fyldig katalog.

Siden lokalene i TSSK har en begrenset størrelse oppfordrer vi herved flere til å søke om stedsspesifikke prosjekter i Trondheim og Steinkjer. Kunstnere oppfordres til å søke støtte hos oss for gjennomføring av prosjekter. Kort prosjektbeskrivelse samt detaljert og realistisk budsjett kreves.

HOVEDUTSTILLINGEN

Innsending til førstejuryering skjer via hjemmesiden fra og med 6. august.
  
Innsending via hjemmeside: 6. august - 15. september kl. 24.00
Forsendelse: Må være poststemplet senest 15. september 
Personlig innlevering av CD/DVD-plate (kun videoarbeid): Senest mandag 17. september kl. 16.00. Ellers i TSSKs åpningstider.
 
Trøndelagsutstillingen 2012 vises 

     18. november – 9. desember i Trøndelag Senter for Samtidskunst 
     12. januar – 3. februar 2013 i Steinkjer Kunstforening

 
STEDSSPESIFIKKE PROSJEKTER 
 
I 2012 inviterer Trøndelagsutstillingen kunstnere til å søke om stedsspesifikke prosjekter på valgfritt sted.
 
Økonomiske rammer: Det er foreløpig satt av kr. 30.000 til produksjonsstøtte til stedsspesifikke prosjekter. Beløpet kan bli satt opp dersom Trøndelagsutstillingen får tilslag på flere søknader om støtte.
 
Søknad: Leveres på CD/DVD-plate som inneholder prosjektbeskrivelse, prosjektskisse og budsjett.
Forsendelse: Må være poststemplet senest 15. september
Personlig innlevering: Senest mandag 17. september kl.16.00. Ellers i TSSKs åpningstider.
 
Mer informasjon finner du i søknadsveiledningen.
 
KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Fjordgata 11, 7010 Trondheim
E-post: trondelagsutstillingen@gmail.com
Telefon: 73 52 49 10

 
Med vennlig hilsen
Stein Erik Hansen, styreleder TBK 
Anita Björklund, produsent TU
1280x1024