Trøndelagsutstillingen 2012

TBKs leder

Velkommen til Trøndelagsutstillingen  2010

Trøndelagsutstillingen er en av regionens største og tyngste mønstringer av billedkunst – en landsdelsutstilling basert på regional tilhørighet og en 34-årig historie, arrangert av Trøndelag Bildende Kunstnere og administrert av Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen blir arrangert som en juryert kollektivutstilling med fri innsendelse. Alle med tilknytning til Trøndelag (født, bosatt, studerer) kan søke med alle typer kunstuttrykk.
 
Utstillingen er en av få arenaer hvor nyetablerte og etablerte kunstnere deltar sammen, og for mange uetablerte er det første gang man får vist seg frem til et publikum. Slik viser utstillingen et bredt utvalg av det som foregår i billedkunsten i Trøndelag akkurat nå.  

Utstillingen byr på andre kvaliteter enn den smalere og kuraterte kunstformidlingen. Den er en bred mønstring som gir grobunn og energi for ytterligere aktivitet blant kunstnerne i regionen. Utstillingen er en årlig happening – en formidling av samtidskunst som det er verdt å ta vare på.  

I de siste årene har Trøndelag Bildende Kunstnere tatt grep for å modernisere utstillingen. Statuttene er revidert, utstillingslokalene er skiftet ut, nye søknadsrutiner er innført, blant annet totrinnsjuryering. Det jobbes fremdeles aktivt i organisasjonen og administrasjonen, gjennom hele året, for å opprettholde den positive utviklingen mønstringen har hatt de siste årene – og som har vært en bevisst satsning for å vise hvilket potensial utstillingen har. Slik fremstår institusjonen Trøndelagsutstillingen som nysgjerrig, endringsvillig og i bevegelse.  

I 2009 ble det opprettet en hjemmeside og aktivt tatt i bruk sosiale medier (Facebook). Utstillingen når nå ut til et nytt og større publikum, og også til flere kunstnere. Juryen har i år valgt 55 verk av 46 kunstnere, ut fra et innsendt materiale av 171 kunstnere. Søkerne representerer et stort mangfold av kunstuttrykk - fra maleri til foto, video, installasjon og performance.

Utstillingen vises i Kulturbunker Dora i Trondheim 5. - 26. september og vandrer videre til Nord-Trøndelag Fylkesgalleri på Namsos for perioden 9. - 30. oktober.  

Som nevnt ovenfor er utstillingen inne i en endringsprosess med ambisjoner om å være en stabil formidlingsinstitusjon og en attraktiv og godt produsert utstilling som gir publikum tilgang til et bredt spekter av samtidskunst på høyt nivå. Nasjonalt vil dette bidra til å sette større fokus på kunstscenen i Trøndelag, som vil få positive ringvirkninger for profesjonelle kunstnere bosatt i regionen.  

Lykke til med årets Trøndelagsutstilling!  

Med vennlig hilsen  

Brynhild Bye
Styreleder Trøndelag Bildende Kunstnere
1024x768