Trøndelagsutstillingen 2012

Praktisk info

TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2010 
Trøndelagsutstillingen 2010 er den 34de i rekken og blir arrangert som juryert kollektivutstilling med fri innsendelse. Alle som vil med tilknytning til Trøndelag (født, bosatt, studerer) kan søke, se statuttene pkt. 1 A. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, max fire arbeid per søker.

Trøndelagsutstillingen gikk fra 2008 over til 2-trinns juryering. Førstejuryering med dokumentasjon og andrejuryering med originalarbeider. Nytt fra og med 2010, er at innsending til førstejuryering vil foregå på Trøndelagsutstillingens hjemmeside.

Utstillingen vil åpne søndag 5. september på DORA i Trondheim og vandre til Nord-Trøndelag fylkesgalleri i Namsos med åpning lørdag 9. oktober.

Post og besøksadresse:
Trøndelagsutstillingen
v/Trøndelags Senter for Samtidskunst
Fjordgt. 11
7010 Trondheim

Produsent:
Anita Björklund
Telefon: 73 52 49 10
Mobil: 92 29 44 14
E-post: trondelagsutstillingen@gmail.com

FØRSTEJURYERING

Totalt 171 kunstnerer søkte til Trøndelagsutstillingen 2010. Førstejuryering fant sted 7.-9. mai og skjedde på grunnlag av innsendt bilde- og tekstdokumentasjon. Verk fra 65 kunstnere gikk videre til andrejuryering som skjer 16.-18. august.

INFORMASJON OM INNLEVERING AV ARBEIDER TIL ANDREJURYERING
 
Til andrejuryering skal det leveres originalarbeider, enten personlig eller per  post.
 
Alle verk må merkes med søkerens navn, arbeidets tittel og produksjonsår på baksiden/undersiden og være godt innpakket med bobleplast e.l. Dette gjelder også arbeider som leveres personlig.
 
Personlig levering:
Fredag 13. august kl. 09.00 – 18.00  på Dora, Maskinistgaten 1
Inngang fra sørsiden ved resepsjonen til Dora AS. Avgiftsbelagt gjesteparkering like ved.
 
Per post
Adresse: Trøndelag senter for samtidskunst, Fjordgata 11, 7010 Trondheim.
Merk pakken med ”Trøndelagsutstillingen”. Pakken må være innkommet senest 13. august.
 
Henting av refuserte arbeider
Andrejuryering finner sted 16.-18. august. Henting av refuserte arbeider  mandag 23. august.
Arbeider som leveres må hentes og arbeider som sendes per post, returneres av utstillingen.


Med hilsen
TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE
TRØNDELAGSUTSTILLINGEN

Brynhild Bye
styreleder
1024x768