Trøndelagsutstillingen 2012

Jury

Jury 2010

Juryen for Trøndelagsutstillingen 2010 har hatt som mål å følge utstillingens statutter om å vise mangfold og bredde i det kunstneriske virket tilknyttet trøndelagsregionen. 

Det har vært en opplevelsrik prosess som avspeiler at kunstnere tilknyttet Trøndelag jobber både formsikkert og utprøvende innenfor flere felt. Yngre så vel som mer etablerte kunstnere søker med gode arbeider som tydelig viser personlig utvikling. Mange av disse kunstnerne har stor aktivitet, og markerer seg i et flertall visningssteder. Andre antatte kunstnere er i etableringsfasen. Trøndelagsutstillingens form gir en unik mulighet til å vekke nysgjerrighet rundt deres arbeider og kunstnerskap. 

I år som i fjor opplevde juryen at den økonomiske kapasiteten for Trøndelagsutstillingen ikke gir rom for å ta inn alt av gode verk som ble levert inn. Det er ingen enkel prosess å gå gjennom den siste nedskjæringen av kunstverk som innfrir alle krav for å bli antatt. Juryen forholdt seg til de nødvendige nedskjæringene ved å kutte ned på antall verk per kunstner i denne siste prosessen. Det ble gjort for å ikke redusere målet om å vise mangfold og bredde. 

Å oppleve så mange kunstverk utført i ulike teknikker og med ulike intensjoner i samme visningsrom, kan være både utfordrende og komplekst. Samtidig er det alltid en publikumssuksess med økende besøkstall. Utstillingen viser at ønsket om å oppleve kunstens mangfoldige vesen, og å bli kjent med kunsten som skapes her og nå er aktuelt og ønskelig for stadig flere mennesker. 

Juryen


Årets jury har bestått av: Anne Helga Henning, Vigdis Haugtrø og Hermann Isaksen.


_8177181_400.jpg
Anne Helga Henning under utpakking av orginalverk august 2010.
_8177187_400.jpg
Andrejuryering på Dora august 2010.

_5080513_hjemmeside_tu.jpg
Førstejuryering på Lademoen Kunstnerverksteder
1024x768