Trøndelagsutstillingen 2012

Debutantprisen

Årets debutantpris

Kunstnerorgansiasjonen Trøndelag Bildende Kunstnere har i de siste tre år tatt grep for å modernisere Trøndelagsutstillingen. Søknadsprosedyren har endret seg, visningperioden er flyttet fra vår til høst, og større lokaler har gitt rom for et bredere spekter av kunstneriske uttrykk. Det har vært en bevist satsning for å synliggjøre potensialet utstillingen har.  Utstillingen er en viktig arena for kunstnerne, og den største regionale mønstring hvor etablerte og uetablerte deltar sammen, og for mange en arena hvor de for aller første gang viser seg fram. I fjor var det 22 debutanter i år er det 19 debutanter.

Årets debutantpris går til to personer som har levert et ambisiøst, lekent, komplekst og informativt verk, i en utradisjonell form. Verket gir mange inngangsporter og knagger å henge tankene på. Det stiller aktuelle spørsmål og ønsker en debatt om kunst i felleskapets rom gjennom en reiseskildring som viser veier og omveier i Trondheim. 

Trøndelagsutstillingen har ikke som mål å vise et bredt spekter av ekseprimentell og undersøkende kunst som Trøndelag Senter for Samtidskunst har, men allikevel er det fint å kunne honorere to debutanter som går den veien. To som ikke representer en typisk debutant, men som allikevel debuterer på Trøndelagsutstillingen. 

Årets debutant (er), kunstteoretiker og lærer Simon Harvey ved Kunstakademiet i Trondheim, og billedkunstner Sille Storihle, som sammen har utviklet prosjektet The Trondheim Guidebook. Prosjektet er gjort i samarbeid med kunststudenter ved fagområdet Kunst i fellesskapets rom, Kunstakademiet i Trondheim NTNU og arkitektstudenter ved NTNU. Initiativet er kommet fra Simon Harvey som i tidligere sammenhenger har jobbet med tradisjonelle guidebøker.  Begge har vært redaktører for boken og de to får debutantprisen for prosjektet Trondheim Guidebook.

Av Brynhild Bye

_9050316_guidebook2.jpg
Debutantprisen ble tatt i mot av kunststudentene Wioletta Piascik, Charmaine Geldenhuys og billedkunstner Jason Havneraas på vegne av Storihle og Harvey. Alle tre har deltatt i prosjektet Trondheim Guidebook. Prisen er på 5.000 kr, og ble delt ut av styreleder i TBK, Brynhild Bye. 

_9029651_simon1.jpg
Produsent for Trøndelagsutstillingen Anita Björklund i samtale med kunstteoretiker og lærer ved KiT Simon Harvey. Bildet er tatt noen dager før Trøndelagsutstillingen åpnet.

Vi takker Østerlie Kunst & Farve AS for støtte til debutantprisen.

sillestorihle_500.jpg

Mer informasjon: Manufactoring today
1024x768