Trøndelagsutstillingen 2012

Trøndelagsutstillingen 2010

PRESSEMELDING  2010 
  
Klart for årlig kunsthappening på Dora!


Den 34. Trøndelagsutstilingen åpner i Kulturbunker Dora søndag 5. september kl. 15. Juryen har valgt 55 verk av 46 kunstnere til utstillingen som viser et stort mangfold av kunstuttrykk – fra maleri til foto, video, installasjon og performance. 19 av deltagerne er debutanter. I oktober vandrer utstillingen videre til Namsos. 

Velkommen til pressevisning torsdag 2. september kl.13.

Sted: Kulturbunker Dora, Maskinistgata 1, inngang A. Juryen vil være til stede. 

Trøndelagsutstillingener en av regionens største og tyngste mønstringer av billedkunst – en landsdelsutstilling basert på regional tilhørighet og en 34-årig historie, arrangert av TrøndelagBildende Kunstnere og administrert av Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen blir arrangert som en juryert kollektivutstilling med fri innsendelse. Alle med tilknytning til Trøndelag (født, bosatt eller studerer) kan søke med alle typer kunstuttrykk. 

Utstillingen er en av få areaner hvor nyetablerte og etblerte kunstnere deltar sammen, og for mange uetablerte er det første gangen man får vist seg fram til et publikum.Slik viser utstillingen et bredt utvalg av det som foregår i billedkunsten i Trøndelag akkurat nå. 

Juryen har valgt 55 verk av 46 kunstnere til visning på årets utstilling. 19 av kunstnerne som deltar, er debutanter. Totalt 171 kunstnere hadde sendt sine arbeider til juryering. Kunstnerne representerer et stort mangfold av kunstuttrykk - fra maleri til foto, video, innstallasjon og performnce. 

Juruyen velges av TBKs årsmøte og har det kunstneriske ansvaret for utstillingen. Juryen består av billedkunstnerne Anne Helga Henning, Vigdis Haugtrø og Hermann Isaksen. 

Mer informasjon fra Produsent og pressekontakt Anita Björklund, mobil 92294414
 
Priser som skal deles ut
 
Kritikerprisen på 50.000 kr, deles ut av kunsthistoriker Line Ulekleiv.
Debutantprisen på 5.000 kr, deles ut av styreleder i TBK, Brynhild Bye. 
Publikumsprisen på 5.000 kr, deles ut etter utstillingens slutt på Namsos.

plakat_tu_2010.jpg
1024x768