Trøndelagsutstillingen 2012

Generelt

I Norge finnes det fem årlige landsdelsutstillinger for billedkunst. Disse er: Vestlandsutstillingen, Østlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen, Nordnorsken og Trøndelagsutstillingen. Alle landsdelsutstillingene har ulik oppbygning og struktur. Trøndelagsutstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK), og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK). TBK er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Nord- og Sør - Trøndelag. 

Trøndelagsutstillingen gjennomføres årlig, juryeres i to trinn og baseres på fri innsendelse av arbeider fra kunstnere med tilknytning til Trøndelag. Juryen består av tre billedkunstnere, valgt for to år i gangen av TBK’s årsmøte. Juryen har det kunstneriske ansvar for utstillingen. 

Jury for perioden 2011 og 2012 er 
Barbo Maria Tiller 
Märit Aronsson
Maja Nilsen

Produsent er Anita Björklund.
1024x768